Десет години живот01/12/2009

Три са водещите рискови фактори – тютюнопушене, високо кръвно налягане и висок холестерол, които повишават риска за съдово заболяване и съкращават живота с 10 години, показаха резултатите от 38-годишно проучване във Великобритания.

Ако към тази опасна триада, се прибави наднормено тегло и диабет/нарушен глюкозен толеранс, загубата се увеличава до 15 години.

В проучването са участвали над 19 000 британски мъже на възраст около 50 години, когато е направена оценка на рисковите им фактори. След това, те са били наблюдавани в продължение на 38 години (около 13 500 са живи най-малко 20 години след началото на проследяването).

Сравнението показва, че пушач на средна възраст, който има освен това високо кръвно налягане и висок холестерол, живее около 10 години по-кратко. Ако освен това, той е затлъстял и има висока кръвна глюкоза, животът му се съкращава с 15 години.

Ползите от проучването са, че голяма част от пушачите са се отказали от цигарите, поставили се на диета и започнали да се движат по-редовно. Поради това, те успели да спечелят няколко години живот.

Част от участниците, които имали високо кръвно налягане и холестерол, също положили повече грижи да понижат стойностите до препоръчваните от лекарите граници.

Нищо ново под слънцето – за да живеем по-дълго, трябва да контролираме „стари” рискови фактори като … тютюнопушене, високо кръвно налягане, висок холестерол, наднормено тегло и повишена кръвна глюкоза. Всички те водят до ускорено стареене на съдовете ни.

Novo Nordisk