Трите послания01/10/2009
Д-р Елиът Джослин (1869-1962) е американски лекар, който е поставил основите на трите елемента за борба с диабета: грижи (лечение), обучение (на пациентите и грижещите се за тях медицински специалисти и членове на семейството) и наука (изследвания). Днес, този лекар е признат за световен доайен на диабета и пионер в диабетното обучение. Ето какво ни е завещал пионерът в диабетното обучение: „..Диагностицирай диабета рано – лекувай състоянието усърдно - стремежът е да го озаптим...” „... Аз вярвам, че водещата причина за ранното развитие на атеросклерозата при диабет, достигнал до напреднала възраст, е излишеството на мазнини - излишество на мазнини в тялото (затлъстяване), излишество на мазнини в диетата, излишество на мазнини в кръвта. Поради това излишество се развива диабет и от това излишество умират диабетиците – по-рано от кома, а сега от атеросклероза....” (1927 година) „...Обучението при диабет не е елемент на лечението, то е самото лечение...” Направете списък с основни въпроси по отношение на: здравословното хранене и съставянето на хранителен план, физическата активност, самоконтрола на кръвната глюкоза, приложението на инсулина и/или таблетките, грижите за краката, мерките за овладяване на висока и ниска кръвна глюкоза, поведението по време на остро заболяване, нужните профилактични прегледи. Ако научите правилните отговори на тези въпроси, то ще подобрите контрола на диабета...