Да разбираме диабета и да го контролираме01/10/2009

За хората с диабет тип 1 е важно да следят и да поддържат нивото на кръвната си глюкоза в препоръчваните граници с комбинация от инсулин, диета и физическа активност.

Инсулиновото лечение при диабет тип 1 е животоспасяващо, като може да се извършва с помощта на подкожни инжекции с базални и прандиални инсулини или с постоянна инфузия (инсулинова помпа).

Като базални инсулини днес се използват интермедиерни (NPH, неутрален протамин Хагедорн) човешки инсулини или дългодействащи инсулинови аналози.

Инжектирането на базален инсулин има за цел да осигури сравнително постоянно ниво на антидиабетен хормон в кръвта през цялото денонощие. При хората без диабет (нормална панкреасна функция) това състояние се нарича базална инсулинова секреция.

Като прандиални (болусни) инсулини днес се използват бързодействащи човешки инсулини или бързодействащи инсулинови аналози.

Инжектирането на болусен инсулин цели да доведе до бързо повишаване на нивото на инсулина в кръвта след нахранване, което да осигури усвояване на постъпващата от храната глюкоза.

Хората с диабет тип 1 трябва да проверяват стойностите на кръвната си глюкоза всеки ден (измерване в капка капилярна кръв) и въз основа на резултатите да взимат правилно решение как да променят лечебния си режим (това означава да управляват трите коня: инсулин, диета и физическа активност).

Алтернатива на многократните инжекции с инсулин, е системата за постоянна подкожна доставка на хормона (инсулинова помпа).

Най-съвременните модели представляват интегрирана система от инсулинова помпа за доставка на инсулин и глюкозен сензор за измерване на глюкозата в подкожната тъкан на всеки 5 минути.

Някои от модерните инсулинови помпи предлагат и програмата Bolus Wizard (Wizard – „вълшебник”), която изчислява колко единици болусен инсулин трябва да бъдат доставени, за да се покрие нуждата на тялото след нахранване.

Глюкозният сензор (електродите се имплантират подкожно и се сменят на всеки три дни) алармира при хипогликемични стойности (което е особено полезно през нощта).

За хората с диабет тип 2 е важно да постигнат намаление на наднорменото си тегло с комбинация от диета и физическа активност. Тези мерки ще доведат до подобряване на действието на инсулина (повишаване на инсулиновата чувствителност).

Затлъстяването води до намален апетит на мускулите и черния дроб към действието на инсулина (инсулинова резистентност).

Отслабването на тегло (с помощта на здравословно хранене и редовна физическа активност) е най-важната мярка за подобряване на нарушението в обмяната при хората с диабет тип 2. Има и лекарства, които лекарите назначават за намаляване на инсулиновата резистентност и коригиране на свързаните метаболитни нарушения.

Въпреки че при хората с диабет тип 2 панкреасът може поне в началото все още да произвежда известно количество собствен инсулин, затлъстялото и обездвижено тяло не може да го използва правилно.

Веднага след отриването на диабет тип 2 е много важно да се постигне добър контрол на кръвната глюкоза. Това е мярка за намаляване на риска за развитието на съдови усложнения, които могат да увредят очите, сърцето и бъбреците.

Научете се да контролирате калориите, които поглъщате! За да може един човек да отслабне на тегло е много важно да намали енергийния си внос (диета) и да увеличи енергийния си разход (редовно движение).