Алфа-липоевата киселина е естествен антиоксидант01/08/2009
Алфа-липоевата (тиоктова) киселина е витамино-подобно вещество, което често е наричано „естествен антиоксидант”. Това вещество представлява много малка молекула, която се абсорбира ефективно и преминава лесно през клетъчните обвивки (мeмбрани). Подобно на витамин Е, алфа-липоевата киселина е мастноразтворима, а подобно на витамин С – тя е и воднорaзтворима. Поради тези си качества, тиоктовата киселина свързва и обезврежда водноразтворимите и мастноразтворимите свободни кислородни радикали във вътрешността на клетките и в междуклетъчните пространства. Освен това, алфа-липоевата киселина удължава живота на витамините С и Е, както и на други естествени антиоксиданти. В Европа, алфа-липоевата киселина е одобрено средство за лечение на диабетна полиневропатия (прилага се с тази цел вече повече от 30 години в Германия). Нейното благоприятно действие за намаляване на симптомите при периферна диабетна невропатия са доказани в редица двойно-сляпи, плацебо-контролирани проучвания (като ALADIN I*, ALADIN II и ALADIN III). Води до намаляване на изтръпването, мравучкането, болката и до подобряване на нервната проводимост и чувствителност (подобрява усета за допир, топло и студено). С други думи - помага едновременно срещу невропатните симптоми и неврологичния дефицит. Смята се, че алфа-липоевата киселина (ALA) повлиява диабетната невропатия главно поради своето антиоксидантно действие. Освен това, тя подобрява и обмяната на глюкозата, повишава кръвоснабдяването на периферните нерви, както и стимулира регенерацията на нервните влакна. Нейните благоприятни ефекти върху глюкозния метаболизъм се дължат на повишаване на инсулиновата чувствителност. Високите нива на кръвна глюкоза водят до повишено образуване на свободни кислородни радикали, които участват в развитието на свързаната с диабета невропатия. ALA намалява окислителния стрес не само поради своето директно антиоксидантно действие, но и поради подобряване на обмяната на глюкозата и свързаното с това понижаване на нивата на кръвната глюкоза. Предлага се под формата на хранителна добавка (Алфа Липоик, http://adipharm.com/products/single/id/27) и като медикаменти, които се изписват с рецепта от лекар. * ALADIN – Alpha Lipoic Acid in Diabetes Neuropahy, www.ecopharm.bg/files/products/21_bg_Dr_Tankova.pdf