4 особености на NovoPen® 401/08/2009

Избиране на инсулиновата доза

Първо трябва да издърпате бутона навън, ако вече не е издърпан. След това го завъртете, докато желаната стойност застане срещу индикатора на дозата.

Лесна корекция на дозата

При работа с NovoPen® 4 лесно можете да коригирате погрешно избрана доза, като завъртите бутона по посока към желаната от Вас доза до заставане на правилната цифра срещу индикатора на дозата. Завъртането на бутона няма да инжектира инсулин.

Връщане на лоста на буталото

Връщането на лоста на буталото става като се натисне леко главата на буталото докато спре и се чуе или усети прищракване. Имайте предвид, че когато отстранявате патрона Penfill®, лостът на буталото може да се мести назад или напред без да го натискате.

Сглобяване на NovoPen® 4при поставяне на нов Penfill®

Когато съединявате или развивате двете части на писалката (държача на патрона Penfill® и меха- ничната част), е важно двете части да се държат здраво максимално близо до мястото на съединяването им. Най-удобно е механичната част леко да се завърти, без да се притиска към държача на патрона Penfill®, докато се усети или чуе ясно прищракване. Не упражнявайте натиск върху писалката. При смяна на патрона Penfill® развиването на двете части на писалката (държача на патрона Penfill® и механичната част) е важно леко да се завърти механичната част, докато се усети или чуе ясно прищракване, след което се продължава със завъртането до пълното отделяне на двете части. Не дърпайте силно двете части.