Съобщение върху екрана на мобилния телефон


vd 01/07/2009

Хората с диабет могат да показват на екрана на мобилниия си телефон своя снимка и съобщение „Аз съм диабетик”.

Това е много лесен и удобен начин да информират околните в случай на тежка хипогликемия с нарушено съзнание или друго спешно състояние, което налага бърза и адекватна реакция.

Novo Nordisk