Най-важното, което трябва да знаете за (продължение от брой 2)


vd 01/07/2009

Какво да правим ако…

Ето отговорите на най-често задаваните въпроси за работа с NovoPen® 4.

Въпрос:

Не се появява инсулин на върха на иглата, когато проверявам изтичането на инсулин (отстранявам въздуха).

Отговор:

Иглата може да е запушена. Завийте нова игла и проверете изтичането на инсулин (отстранете въздуха), докато не се появи инсулин на върха на иглата.

Въпрос:

Понякога бутонът изскача навън, преди да бъде издърпан.

Отговор:

Това е нормално и не оказва влияние върху функционалността на Вашата NovoPen® 4. Единствената цел на тази характеристика е да осигури, че бутонът остава в правилна позиция след инжектиране, докато се държи иглата под кожата за 6 секунди.

Въпрос:

Бутонът спира по време на инжектиране, преди „0” да застане срещу индикатора на дозата.

Отговор:

Иглата може да е запушена.

Не сте инжектирали избраната доза инсулин. За да завършите Вашата доза, трябва да инжектирате оставащия брой единици, както е описано по-долу:

– Проверете скалата на дозата. Цифрата, която стои срещу индикатора на дозата, е броят единици, който трябва да инжектирате, за да завършите дозата. Запишете тази цифра.

– Завъртете бутона, докато „0” застане срещу индикатора на дозата.

– Завийте нова игла и проверете изтичането на инсулин (отстранете въздуха).

– Изберете броя единици, които са Ви необходими, за да завършите дозата. Това е цифрата, която сте записали. Инжектирайте.

Трябва да наблюдавате нивото на кръвната си захар, ако не сте убедени, че сте инжектирали избраната доза.

Въпрос:

Завъртам бутона, но моята NovoPen® 4 не отделя инсулин.

Отговор:

Това е нормално. Винаги натискайте бутона, за да инжектирате инсулин. Завъртането на бутона няма да инжектира инсулин.

Въпрос:

При избирането на дозата, бутонът не се завърта изобщо.

Отговор:

– Не сте издърпали бутона назад, преди да го завъртите. Издърпайте бутона назад и след това го завъртете, за да изберете необходимия брой единици.

или

Патронът Penfill® е празен.

– Поставете нов патрон и проверете изтичането на инсулин (отстранете въздуха).

– Изберете необходимия брой единици и инжектирайте.

Въпрос:

При избиране на дозата, бутонът спира, преди да е избран нужният брой единици.

Отговор:

Опитвате се да изберете или повече единици инсулин от останалите в патрона, или доза, по-голяма от 60 единици.

Ако Ви е необходим по-голям брой единици от останалите в патрона, Вие можете или:

– Да разделите Вашата доза на две инжектирания.

Или

– Да инжектирате цялата доза с нов патрон Penfill®.

– Ако са Ви необходими повече от 60 единици, трябва да разделите Вашата доза на две инжектирания.

Не пренатягайте бутона при завъртане. Ако проблемът не се дължи на гореописаните причини, възможно е Вашата NovoPen® 4 да е повредена. Не я използвайте и се свържете с Вашия ендокринолог.

Въпрос:

При натискане на бутона, главата на лоста на буталото не се подава.

Отговор:

Главата на лоста на буталото няма да се подаде, освен ако не е поставен патрон в държача на патрона, който от своя страна е прикрепен за другата част на писалката и бутонът се натисне.

Въпрос:

Моята NovoPen® 4 е изпусната или ударена.

или

Не съм сигурен, че моята NovoPen® 4 работи, както трябва.

Отговор:

Трябва да извършите проверка на функционирането като следвате инструкциите по-долу:

– Проверете дали патронът Penfill®не е повреден (вижте листовката в опаковката на патрона Penfill®).

– Уверете се, че NovoPen® 4 е сглобена правилно.

– Поставете нова игла за еднократна употреба NovoFine®.

– Проверете изтичането на инсулин (отстранете въздуха).

– Поставете външната капачка на иглата върху иглата.

– Уверете се, че вътрешната капачка на иглата е отстранена от иглата.

– Изберете 20 единици. Инжектирайте инсулина във външната капачка на иглата като натиснете бутона докрай, докато на скалата на дозата не се покаже „0”.

– Инсулинът трябва да напълни долната част на външната капачка на иглата.

Ако Вашата писалка NovoPen® 4 е дозирала прекалено много или прекалено малко инсулин, повторете теста. Ако отново се получи препълване или недопълване, не използвайте повече Вашата NovoPen® 4 и се обадете се на Вашия ендокринолог.

Novo Nordisk