Най-важното, което трябва да знаете за (продължение от брой 2)01/07/2009
Какво да правим ако... Ето отговорите на най-често задаваните въпроси за работа с NovoPen® 4. Въпрос: Не се появява инсулин на върха на иглата, когато проверявам изтичането на инсулин (отстранявам въздуха). Отговор: Иглата може да е запушена. Завийте нова игла и проверете изтичането на инсулин (отстранете въздуха), докато не се появи инсулин на върха на иглата. Въпрос: Понякога бутонът изскача навън, преди да бъде издърпан. Отговор: Това е нормално и не оказва влияние върху функционалността на Вашата NovoPen® 4. Единствената цел на тази характеристика е да осигури, че бутонът остава в правилна позиция след инжектиране, докато се държи иглата под кожата за 6 секунди. Въпрос: Бутонът спира по време на инжектиране, преди „0” да застане срещу индикатора на дозата. Отговор: Иглата може да е запушена. Не сте инжектирали избраната доза инсулин. За да завършите Вашата доза, трябва да инжектирате оставащия брой единици, както е описано по-долу: - Проверете скалата на дозата. Цифрата, която стои срещу индикатора на дозата, е броят единици, който трябва да инжектирате, за да завършите дозата. Запишете тази цифра. - Завъртете бутона, докато „0” застане срещу индикатора на дозата. - Завийте нова игла и проверете изтичането на инсулин (отстранете въздуха). - Изберете броя единици, които са Ви необходими, за да завършите дозата. Това е цифрата, която сте записали. Инжектирайте. Трябва да наблюдавате нивото на кръвната си захар, ако не сте убедени, че сте инжектирали избраната доза. Въпрос: Завъртам бутона, но моята NovoPen® 4 не отделя инсулин. Отговор: Това е нормално. Винаги натискайте бутона, за да инжектирате инсулин. Завъртането на бутона няма да инжектира инсулин. Въпрос: При избирането на дозата, бутонът не се завърта изобщо. Отговор: - Не сте издърпали бутона назад, преди да го завъртите. Издърпайте бутона назад и след това го завъртете, за да изберете необходимия брой единици. или Патронът Penfill® е празен. - Поставете нов патрон и проверете изтичането на инсулин (отстранете въздуха). - Изберете необходимия брой единици и инжектирайте. Въпрос: При избиране на дозата, бутонът спира, преди да е избран нужният брой единици. Отговор: Опитвате се да изберете или повече единици инсулин от останалите в патрона, или доза, по-голяма от 60 единици. Ако Ви е необходим по-голям брой единици от останалите в патрона, Вие можете или: - Да разделите Вашата доза на две инжектирания. Или - Да инжектирате цялата доза с нов патрон Penfill®. - Ако са Ви необходими повече от 60 единици, трябва да разделите Вашата доза на две инжектирания. Не пренатягайте бутона при завъртане. Ако проблемът не се дължи на гореописаните причини, възможно е Вашата NovoPen® 4 да е повредена. Не я използвайте и се свържете с Вашия ендокринолог. Въпрос: При натискане на бутона, главата на лоста на буталото не се подава. Отговор: Главата на лоста на буталото няма да се подаде, освен ако не е поставен патрон в държача на патрона, който от своя страна е прикрепен за другата част на писалката и бутонът се натисне. Въпрос: Моята NovoPen® 4 е изпусната или ударена. или Не съм сигурен, че моята NovoPen® 4 работи, както трябва. Отговор: Трябва да извършите проверка на функционирането като следвате инструкциите по-долу: - Проверете дали патронът Penfill®не е повреден (вижте листовката в опаковката на патрона Penfill®). - Уверете се, че NovoPen® 4 е сглобена правилно. - Поставете нова игла за еднократна употреба NovoFine®. - Проверете изтичането на инсулин (отстранете въздуха). - Поставете външната капачка на иглата върху иглата. - Уверете се, че вътрешната капачка на иглата е отстранена от иглата. - Изберете 20 единици. Инжектирайте инсулина във външната капачка на иглата като натиснете бутона докрай, докато на скалата на дозата не се покаже „0”. - Инсулинът трябва да напълни долната част на външната капачка на иглата. Ако Вашата писалка NovoPen® 4 е дозирала прекалено много или прекалено малко инсулин, повторете теста. Ако отново се получи препълване или недопълване, не използвайте повече Вашата NovoPen® 4 и се обадете се на Вашия ендокринолог.