Първият орален инсулин дебютира в Индия


vd 01/06/2009

Оралният инсулин Oral-Recosulin (рекомбинантна ДНК технология) на фирма Generex получи одобрение да се прилага в Индия при хора и с двата типа диабет, които се нуждаят от инсулиново лечение.

Инсулинът се прилага под формата на спрей, който се впръсква в устната кухина с помощта на специалното устройство Rapid Mist, което прилича на инхалаторните помпички, използвани от хората с астма.

Инсулинът постъпва през устната лигавица в кръвта. Той има много бързо действие, поради което може да замести прандиалните инжекционни инсулини.

За разлика от инхалаторния инсулин, оралният вариант не води до увреждане на белите дробове (абсорбира се през лигавицата на устата, а не се вдишва).

Novo Nordisk