Най-важното, което трябва да знаете за


vd 01/06/2009

NovoPen® 4 е надеждна и сигурна писалка за инжектиране на инсулин, която е тествана при многоброй­­ни клинични изследвания. NovoPen® 4 е най-малката инсулинова писалка, която Ви позволява сигурно и дискретно да инжектирате инсулина си. Тя има най-големият индикатор на дозата, което улеснява работата с писалката при възрастни хора и хора с нарушено зрение. NovoPen® 4 има къс ход на буталото дори и при високите дози инсулин, което позволява леко инжектиране.

Преди да започнете работа с NovoPen® 4 трябва внимателно да прочетете ръководството за употреба. На последната страница има прикачено Кратко ръководство, което може да откъснете и да сложите в кутията на писалката. Така то винаги ще Ви бъде под ръка, когато имате спешна нужда от консултация за правилна употреба на писалката.

Особености на работата с NovoPen® 4

Избирането на инсулиновата доза става първо с издърпване на бутона навън и завъртането му докато желаната стойност застане срещу индикатора на дозата.

NovoPen® 4 дозира инсулина с точност от 1 единица, като максималната доза, която може да се инжектира наведнъж, е 60 единици. Избирането на по-голяма доза от оставащото количество инсулин в PenFill®-a е невъзможно. Ако патронът съдържа по-малко от 60 единици, точният брой на останалите единици може да се види на скалата на дозата. За тази цел, издърпайте навън бутона, ако не е вече издърпан, и го завъртете, докато спре. Броят на останалите единици ще застане срещу индикатора на дозата. Ако индикаторът на дозата се намира между две линии, нагласете го срещу по-ниската от двете.

Проверка на изтичането на инсулин

(отстраняване на въздуха)

Винаги проверявайте изтичането на инсулин преди всяка инжекция, като изберете 4 единици с нов патрон PenFill® или 1 единица с патрона, който употребявате.

Коригиране на дозата

При работа с NovoPen® 4 лесно можете да коригирате погрешно избрана доза, като завъртите бутона по посока към желаната от Вас доза до заставане на правилната цифра срещу индикатора на дозата. Завъртането на бутона няма да инжектира инсулин.

Инжектиране на инсулина

Инжектирането на инсулина става чрез натискане на бутона докрай, докато на скалата на дозата се изпише .0. и се чуе прищакване.

Иглата NovoFine® трябва да се задържи под кожата поне за 6 секунди. Това гарантира, че избраната доза инсулин е инжектирана.

Не се опитвайте да инжектирате инсулинова суспензия (мътен инсулин), ако гуменото бутало е под бялата лента на държача на патрона. Трябва да има достатъчно пространство за стъкленото топче вътре в патрона за ресуспендирането на инсулина.

Смяна на патрона Penfill®

Развийте двете части на NovoPen® 4. Върнете обратно лоста на буталото, ако вече не е върнат, като натиснете главата на буталото, докато спре и чуете или усетите прищракване. Имайте предвид, че когато отстранявате патрона Penfill®, лостът на буталото може да се мести назад или напред без да го натискате. Буталото се връща с леко натискане на главата на лоста на буталото до пълното му прибиране, както е показано.

В сравнение с писалките за еднократна употреба NovoPen® 4 е по-доброто решение за инжектирането на инсулина и контролирането на диабета Ви.

NovoPen® 4 дозира инсулина с точност до една единица. Избирането на по-големи инсулинови дози е много по-лесно с NovoPen® 4, като е възможно коригиране на дозата без загуба инсулин. Не можете да изберете по-голяма доза от количеството, което е останало в пенфила, което Ви дава допълнителна сигурност.

Уважаеми читатели, очаквайте допълнителни указания за правилно инжектиране, както и отговори на най-често задаваните въпроси за работа с NovoPen® 4 в следващия брой.

Novo Nordisk