БЛС срещу ограниченията в медицинската помощ


vd 01/06/2009

Българският лекарски съюз (БЛС) изпрати в края на май поредно писмо до здравната каса (НЗОК) с покана за преговори и подписване на анекс към Националния рамков договор (НРД) за 2006 година, който действа и сега.

В него се изразява несъгласие с текстовете, залегнали в решението на Управителния съвет на касата от 20 януари, с което се налагат едностранно регулативни стандарти в извънболничната помощ и лимитирани месечни бюджети за болниците.

БЛС изразява категоричното си несъгласие с въвеждането на подобно ограничение, тъй като се нарушават действащи принципи и норми на Конституцията на страната, нарушават се и действащи закони и подзаконови нормативни актове.

В писмото са посочени съответните разпоредби и закони, които са нарушени. Заявява се, че в Закона за здравното осигуряване категорично е заложена забрана НРД да налага изисквания за максимален брой извършени медицински дейности и органичение в техния обем.

Посредством налагането на лимити се нарушава правото на пациента за достъп до медицинска помощ, както се ограничава и възможността на лекарите да извършват нужното лечение, заявяват още от БЛС. В писмото се припомня също, че регулативните стандарти вече бяха отменени от Върховния административен съд (ВАС).

С оглед стриктното спазване на нормативната уредба, съблюдаване правата на пациента и постигане на високо качество на медицинските услуги, БЛС категорично настоява да се преустанови лимитирането на медицински дейности. Иска се още възможно най-бързо да започнат преговори по изготвянето и подписването на анекс към НРД-2006.

Novo Nordisk