Наднорменото тегло – новата болест на 21 век?01/03/2009

Хората с наднормено тегло имат индекс на телесна маса (ИТМ*, body mass index – BMI) от 25 до 29.9 кг/м2. Рискът да развият сърдечна недостатъчност при тях се увеличава до 50% в сравнение с елегантните им връстници, като тази опасност е независима от наличието на диабет, коронарна болест на сърцето, артериална хипертония, тютюнопушене…

Това са изводите от 20-годишно проследяване на над 22 000 мъже-лекари, участвали в проучването Physician’s Health Study (PHS).

Поддържането на индекс на телесна маса<25 кг/м2 е най-доброто средство за профилактика на сърдечната недостатъчност, смятат авторите.

Другата полезна мярка е да се движим редовно. Физическата активност (пет до седем пъти в седмицата) е била свързана с 27% по-ниска честота на сърдечна недостатъчност.

Най-нисък риск за сърдечна недостатъчност са имали участниците с нормално тегло (ИТМ30 кг/м2) – близо три пъти.

Тънките и физически активни хора имат по-здрави сърца. Обратно – тлъстите и обездвижени техни връстници развиват четири пъти по-често сърдечна недостатъчност.

Сред дебелите, рискът е по-висок на по-млада възраст (отколкото при възрастните хора), както и при тези, които имат захарен диабет. С други думи, ако един човек е дебел, обездвижен, млад и диабетик, то при него има най-висок риск да се увреди помпената функция на сърцето.

*ИТМ се изчислява като теглото в килограми се раздели на ръста в метри на квадрат.