Здравето не е богатство за българина


vd 01/12/2008

Д-р Даниел Петров е общопрактикуващ лекар в 19 ДКС в София. Той сподели накратко своите наблюдения от практиката – какви са най-често срещаните проблеми в първичната здравна мрежа, свързани с това заболяване.

– От личните лекари зависи да се открие навреме диабетът при пациент, който все още не знае за болестта. С какви трудности се сблъсквате?

– За съжаление, доста често това става случайно – пациентът идва с един здравен проблем, а откриваме диабет.

Здравната каса разрешава, дори задължава на всеки пациент веднъж годишно да се изследват стойностите на кръвната глюкоза (бел. ред. вижте карето в края на интервюто), така че в това отношение сме облекчени.

През последните години има бум на това заболяване. Това се обяснява с факта, че населението става все по-възрастно. Другата причина е начинът на живот на българина.

От записаните при мен пациенти – болните от диабет са на второ място след тези с артериална хипертония.

– Какво казвате на вашите пациенти – кое е най-важното, което трябва да направят, след откриването на диабета?

– За диабета много важен е режимът – особено хранителният. Жалко е, но имам пациенти, които не си следят диабета и не вземат мерки, дори не си мерят кръвната глюкоза. И така живеят. Минават през кабинета ми, но това едва ли може да им помогне достатъчно.

У нас има още един сериозен проблем – пациентите освен застаряващи, са и много самотни. Няма кой да се грижи за тях. Децата им са в чужбина или живеят на друго място, или имат някакви други проблеми…

За дейностите на здравната каса (НЗОК) за профилактика и лечение на диабета ви информирахме подробно в Клуб D, бр.4/август от тази година (стр.3).

Всяка година общопрактикуващият лекар (ОПЛ) извършва профилактични прегледи на всички здравноосигурени лица от пациентската му листа.

В профилактичния преглед на хората над 18-годишна възраст са включени още: определяне на кръвна глюкоза с глюкомер и изследване на урина с тест-ленти (бел. ред. резултатите от този стрининг тест се получават за броени минути, като не е необходимо пациентите да провеждат по-скъпоструващи лабораторни изследвания!).

ОПЛ формира рискова група „Захарен диабет“ при конкретни категории хора (с фамилна история за диабет тип 2, затлъстяване, артериална хипертония, дислипидемия, намален глюкозен толеранс). Здравноосигурените над 18-годишна възраст, включени в тази рискова група, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при специалист по ендокринология и болести на обмяната.

Кои са застрашени да развият диабет тип 2?

Рискови фактори са:

– възраст над 45 години

– коремно затлъстяване (голяма обиколка на талията)

– семейна обремененост (родител/родители, братя/сестри с това заболяване)

– артериална хипертония

– високи триглицериди, нисък „добър“ холестерол

– намален глюкозен толеранс (преддиабет)

– при жените – гестационен (възникнал по време на бременност) диабет или раждане на едър плод (над 4 кг), или синдром на поликистозните яйчници

Колкото повече от тези рискови фактори са налице при даден човек, толкова по-голяма е неговата вероятност да заболее от диабет тип 2.

Ако попадате в тази рискова група, измерете кръвната си глюкоза на гладно или нивото на гликирания си хемоглобин (А1с)! Ниво на А1с над 5.4% е сигнал за неоткрит диабет тип 2.

Загубата на 5 до 10% от теглото и редовното движение половин час всеки ден (бързо ходене) намаляват при хората с преддиабет риска да развият захарна болест с 50%!

Азбучни истини за хората с изявен диабет тип 2:

А. спазване на диета, редовно движение и спиране на тютюнопушенето

Б. контрол на кръвната глюкоза с цел да се постигне и поддържа ниво на гликиран хемоглобин А1с около 7% (ако лекуващият лекар не е посочил друг таргет)

В. контрол на кръвното налягане с цел да се поддържат стойности под 130/80 мм Hg

Г. контрол на холестерола

Д. преглед на очите всяка година

Е. оглед на краката всяка година

Ж. спазване на предписаната медикаментозна терапия

З. прием на лекарства, които намаляват появата и прогресирането на усложненията

И. хората с диабет НЕ се нуждаят от специални храни!

Уважаеми читатели, попитайте вашите лекуващи лекари за конкретни съвети по всяка една от изброените букви. Това е единственият начин да научите азбуката на диабетния контрол. Неграмотността в тази област и робуването на митове уврежда сериозно и понякога пагубно здравето!

Подобряването на гликемичния контрол (понижаване на нивото на хемоглобин А1с с 1%) намалява риска за диабетни очни усложнения (ретинопатия) с една четвърт и за бъбречно увреждане (нефропатия) с една трета.

Наталия ВЕЛИЧКОВА

Novo Nordisk