Царската болест


vd 01/12/2008

Защо диабетиците тип 2 са склонни към самолечение с хранителни добавки, част от които са със съмнително или недоказано качество, и с различни билкови и хемеопатни продукти (при това ги плащат от джоба си, независимо от цената!), но нямат воля да спрат цигарите, да ограничат прехранването и консумацията на алкохол и да започнат да ходят редовно пеша? Контролът върху теглото е най-доброто самолечение за всички тях!

Ако не променят наздравословния си начин на живот, тези пълни и обездвижени хора самоувреждат себе си и наказват останалите (членове на семейството и цялото общество).

Диабет тип 2 е „Царска болест“ на прехранването и затлъстяването. Поради това се наблюдава все по-често в страните, където бързо навлиза охолния начин на живот, който започнахме да наричаме „модернизиран“.

Време е да си кажем истината! Загубата на 5 до 10% от теглото е най-доброто средство за профилактика на диабет тип 2.

Преди 20 години захарен диабет тип 2 се наблюдаваше едва при 1-2% от децата, но новите данни сочат, че в някои страни до 80% от случаите на новооткрит диабет в детска възраст са с диабет тип 2…

Едно от всеки три деца, родени в САЩ (страната с най-много дебели хора в света), ще развие „Царската болест“. Нещо повече, всяко дете, родено през 2000 година, поради тази причина, ще има по-кратка очаквана продължителност на живот от своите родители.

Novo Nordisk