Стратегия залага по три милиарда лева годишно за здравеопазване


vd 01/12/2008

Парламентът прие Националната здравна стратегия за периода 2008 – 2013 г. и плана за действие към нея. В документа са заложени приоритети като подобряване на достъпа до лечение, на качеството на спешната помощ и преструктуриране на болниците.

На упреците, че документът е формален, защото няма финансови разчети, министърът на здравеопазването д-р Евгений Желев отговори, че бюджетът на стратегията е приблизително 15 милиарда лева – по 3 милиарда лева за всяка година.

Депутатите от опозицията не харесаха документа. Според тях в стратегията не се казва как ще бъде реформиран секторът. Не е ясно и какво ще се случи със здравното осигуряване – ще се надгражда ли съществуващата система, или частните фондове ще се конкурират при равни условия с Националната здравноосигурителна каса. Не е записано и кога ще бъде демонополизирана касата.

Желев отговори, че засега това се отлага и причината е финансовата криза. Пълната конкуренция между касата и частните фондове се отлага за пореден път по настояване на БСП. От догодина фондовете трябва да навлязат на пазара с 30% участие в плащането на здравните услуги, но още не е ясно дали и как това ще се случи.