Съдът отмени лимитите на болниците и талоните за прегледи


vd 01/12/2008

Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС) обяви за нищожни 23 текста от решението на Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) от 27 декември 2007 г. Това е документът, който определи правилата за работа през годината, след като не беше гласуван Национален рамков договор. Той беше наложен еднолично от страна на касата, въпреки недоволството на лекарите.

Жалби срещу Решението бяха подадени още през февруари от Центъра за защита правата в здравеопазването, Сдружение за развитие на българското здравеопазване, болницата в Белоградчик и още няколко лечебни заведения и неправителствени организации.

Решението на съда отмени:

– изискванията за болниците да сключват трудови договори с лекари за най-малко 8-часов работен ден

– изискването лекарят да работи само по един трудов договор с лечебно заведение за болнична помощ

– условието, че ако един пациент се лекува за няколко различни заболявания, НЗОК да плаща само за едно от тях

– условието, че ако един болен се лекува два пъти в един месец по една клинична пътека, НЗОК плаща само за едното лечение

– реда и правилата за определяне на Регулативните стандарти в извънболничната помощ или казано просто – ограниченията на талоните и оттам на прегледите при специалист

– лимитите на лечебните заведения за болнична помощ

Споменатите текстове са обявени за нищожни и на езика на правото, това означава, че никога не са съществували, каза д-р Стойчо Кацаров, от Центъра за защита на здравето. От това следва, че всички санкции, наложени от НЗОК през година във връзка с някои от обявените за нищожни членове, подлежат на отмяна, поради липса на правно основание, поясни той. По думите му всеки, който е засегнат от тях, може да претендира за нанесени вреди и пропуснати ползи.

Решението на Върховния административен съд е окончателно и не подлежи на обжалване. От касата отказаха коментар защо цяла година са налагали противозаконни изисквания на болниците.