Неприятелска здравна система


vd 01/12/2008

България има една от най-неприятелските към пациентите здравни системи, според Европейски здравен потребителски индекс.

По-лошо здравеопазване от нас имат само още три държави в Европа – Хърватия, Македония и Латвия.

Най-хуманни здравни системи имат Холандия, Дания (първенец по диабетни грижи) и Австрия (лидер в лечението на раковите заболявания).

България има дълъг път да извърви, се казва в документа. Основните ни проблеми са: затлъстяване, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, които водят до сърдечносъдови и други заболявания.

Препоръките към нас са да премахнем портиерската роля на общопрактикуващите лекари, за да се намали времето за чакане, и да увеличим щедростта си по отношение на финансирането и достъпа до лекарства, за да постигнем по-добри крайни резултати.

Само три милиарда лева от здравни вноски и данъци планират да употребят за здравни услуги Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса.

Според методиките на Световната банка размерът на нерегламентираните плащания – за рушвети на лекари, доплащане за медикаменти, такси за избор на екип, консумативи, чаршафи и храна от къщи са със същия размер като публичните разходи. С други думи, още три милиарда лева.

За допълнителна информация:

www.healthpowerhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54