Неприятелска здравна система01/12/2008
България има една от най-неприятелските към пациентите здравни системи, според Европейски здравен потребителски индекс. По-лошо здравеопазване от нас имат само още три държави в Европа - Хърватия, Македония и Латвия. Най-хуманни здравни системи имат Холандия, Дания (първенец по диабетни грижи) и Австрия (лидер в лечението на раковите заболявания). България има дълъг път да извърви, се казва в документа. Основните ни проблеми са: затлъстяване, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол, които водят до сърдечносъдови и други заболявания. Препоръките към нас са да премахнем портиерската роля на общопрактикуващите лекари, за да се намали времето за чакане, и да увеличим щедростта си по отношение на финансирането и достъпа до лекарства, за да постигнем по-добри крайни резултати. Само три милиарда лева от здравни вноски и данъци планират да употребят за здравни услуги Министерството на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса. Според методиките на Световната банка размерът на нерегламентираните плащания - за рушвети на лекари, доплащане за медикаменти, такси за избор на екип, консумативи, чаршафи и храна от къщи са със същия размер като публичните разходи. С други думи, още три милиарда лева. За допълнителна информация: www.healthpowerhouse.com/index.php?option=com_content&view=article&id=55&Itemid=54