ДЕКЛАРАЦИЯ НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ


vd 01/12/2008

по повод на 14 ноември, Световен ден за борба с диабета, в подкрепа на действията за ограничаване и контрол на диабета в нашата страна

„…захарният диабет, като сериозен социално-икономически проблем, трябва да бъде национален здравен приоритет в политиката на всички отговорни институции…“

Най-важната подкрепа, която получи българската диабетна общност, бе Декларацията на 40-тото Народно събрание (НС) за борба с диабета, според която приоритет на отговорните институции в България трябва да бъде изготвянето на Национална програма и Национален план за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета в съответствие с препоръките на Европейския парламент, Световната здравна организация и Организацията на обединените нации.

В декларацията, приета на 14 ноември – Световния диабетен ден, народните ни представители заявяват, че ще съдействат чрез законодателни инициативи за създаване на условия и възможности за прилагане на европейските стандарти за профилактика, лечение и грижи за пациентите с диабет у нас.

Необходимо е изграждането и въвеждането на Национален здравен регистър и на всеобхватна национална информационна система на пациентите с диабет в страната, се казва също така в декларацията.

След приемането на програмата за борба с диабета и плана за действие от Парламента, отговорните институции трябва да предприемат необходимите действия за осигуряване на съответстващо финансиране за ефективно изпълнение на целите, заложени в тези документи. Като наложително се посочва и създаването на ефективни механизми за контрол по изпълнението на целите, заложени в двата документа.

В България разпространението на захарния диабет придобива застрашаващи размери и според данни на Световната здравна организация и Международната диабетна федерация засяга 7.6% от населението. От тях, 40% не знаят, че вече са развили заболяването, а други 6.1% от населението са в състояние, наречено „преддиабет“, и през следващите години голямата част от тях ще развият това заболяване, отбелязват народните ни избранници.

Заболяването заема едно от челните места в структурата на заболеваемостта и смъртността в нашата страна, като около 75% от диагностицираните диабетици са с лош метаболитен контрол, което води до развитие на усложенения – миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, слепота, ампутации и хронична бъбречна недостатъчност.

– Диабетът може да бъде контролиран с подходящи грижи, обучение и съвременно лечение; опитът във водещите страни показва, че ранната диагноза, ефективната профилактика и лечение на диабета, както и обучението на пациентите са от съществено значение за ограничаване на заболеваемостта, на появата и прогресирането на усложненията, на инвалидността и смъртността от захарен диабет, което би довело до подобряване на качеството на живот на хората с диабет.

– Наличието на ефективна Национална програма за действие за профилактика, ранна диагностика и адекватно лечение на диабета значително ще намали неблагоприятните показатели по отнощение на захарния диабет в България и чувствително ще намали разходите за лечение…

Декларацията е публикувана в Държавен вестник бр. 101.

Бележка на редакцията: Уважаеми читатели, дано 2009 да бъде година на реални положителни промени у нас в съотвествие с европейските стандарти за профилактика, лечение и грижи за пациентите с диабет, а и в съответствие с ценностите на европейските развити граждански общества.

Това не може да стане без активното съдействие на диабетните организации и на всеки един от вас като член на обществото, но и като отделна личност. Да си припомним мъдростта, че за да възтържествува злото е достатъчно добрите хора да не правят нищо… Да си пожелаем все повече добри хора да не са безучастни в България.

Novo Nordisk