Очакваме „изкуствения панкреас” след няколко години!


vd 01/10/2008

Напълно възможно е само след няколко години на пазара да се появи мечтаното решение за всички хора с диабет тип 1 – „изкуствен панкреас”, съобщиха учени от Кембриджкия университет.

Изкуственият (механичен) панкреас ще е комбинация от инсулинова помпа и монитор за непрекъснато измерване на глюкозата, който автоматично да казва на помпата кога и колко инсулин да бъде подаден от нея.

Подобен изкуствен „панкреас” ще намали чувствително нуждата от постоянни убождания за взимане на кръв за измерване на нивата на кръвната глюкоза и за подкожни инжектирания на инсулин с писалки и стринцовки, които сега са по няколко пъти на ден.

Тъй като ще имитира дейността на нормалния панкреас, този компютаризиран вариант на пълна интеграция между система за непрекъснато измерване на глюкозата и система за постоянна подкожна инфузия на инсулин (инсулинова помпа) ще премахне риска за хипо- и хипергликемии (пикове и спадове на кръвната глюкоза извън нормалните граници).

„На прага сме на появата на първата генерация изкуствен панкреас,” заяви д-р Роман Ховорска от Кембриджкия университет във Великобритания, който вече тества експериментални устройства с компоненти от фирмите Abbott Laboratories и Medtronic при пациенти с диабет тип 1.

Сензорът за непрекъснато измерване на глюкозата се имплантира под кожата. Чрез радиочестотен трансмитер, той прехвърля по безжичен път отчетените стойности на монитор. Компютър изчислява най-подходящата доза инсулин. Съобщава я на инсулиновата помпа, която я влива в организма.

Доброволците, които първи ще изпробват „изкуствения панкреас” в домашни условия, за всеки случай, ще бъдат постоянно наблюдавани от медицински сестри.

Американската агенция за храните и лекарствените средства вече заяви готовността си да одобри изкуствения панкреас по съкратена процедура след представяне на резултати от проучвания.

Очаква се компютърът на новото устройство да има размера на iPod или на голям мобилен телефон (допълнително се прикачат помпата и сензорът).

Най-доброто време за изпитване на новото устройство е през нощта, когато хората с диабет не ядат и не се движат, което предполага, че тялото има нужда от относително постоянно количество инсулин.

За напълно автоматизиран изкуствен панкреас, водонепропускваем и с възможности за използване при всякакви ситуации, най-вероятно ще трябва да изчакаме около шест години.

Хората на интензивно инсулиново лечение още сега могат да носят едновременно двете устройства. Проблемът е, че мониторът за непрекъснато измерване на глюкозата все още не може да командва помпата. Засега, той може да бъде програмиран да сигнализира при високи или ниски стойности на глюкозата.

Върху екрана на помпата могат да се изписват цифрови стойности на глюкозата или да се проследят тенденциите под формата на графики.

Пациентите трябва да оперират сами с помпата на базата на измерените резултати, като изчисляват какво количество им е необходимо и да програмират помпата да го достави в организма.

Фирма Medtronic произвежда интегрирана система, която комбинира инсулинова помпа и устройство за непрекъснато измерване на глюкозата (MiniMed Paradigm Real Time System – на снимката), както и отделно само устройство за непрекъснато измерване на глюкозата (Guardian Real Time System).