Българите доплащат най-много за лекарства в ЕС


vd 01/10/2008

В нашата страна 56% от цената на медикаментите с рецепта са плаща директно от пациента, а здравноосигурителната каса, здравното министерство и общините поемат останалите 44%. Сътношението в ЕС е 17.9% за сметка на пациентите спрямо 82.1% от публичните фондове. Освен това, ние плащаме едни от най-високите ставки на ДДС за медикаменти. Това е статистиката на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители в България, цитирана от печатни и електронни медии през септември.

Вместо да увеличи бюджетните разходи за лекарства, през последните години държавата засилва регулацията на цените и се старае да ги намалява.

Заради тази ценова политика, повечето от новите фармацевтични продукти не влизат на българския пазар.

Тъй като публичните разходи за лекарства не са се променяли адекватно през последните три години, това е довело до постоянно повишаване на личните разходи на пациентите.

Да си болен не е добре никъде по света, но да си болен в България е нещастие. Освен високите лични разходи за медикаменти, българският пациент или неговите близки трябва да плащат нерегламентирано („под масата”) за всеки вид медицинска услуга, въпреки всеобщото задължително здравно осигуряване. На практика, всеки един от нас е дал средно по 11 лв. от джоба си през последната година, без да е получил за тях разписка.

Пациентите се оплакват не толкова обаче от нерегламентираните плащания на лекарите (свикнали сме да даваме пари на ръка на водопроводчика, бояджията или на чиновничката в общината), колкото от високите цени на лекарствата, недофинансирането на сектора, цялостната организация на здравната система, липсата на модерна медицинска апаратура, бюрокрацията и корупцията на висшата здравна администрация…

Novo Nordisk