Жените с диабет страдат по-често от сърдечносъдови заболявания отколкото мъжете с диабет


vd 01/08/2008

Жените-диабетици имат с близо 54% по-висока честота на сърдечносъдови заболявания в сравнение с мъжете-диабетици (съответно 10% спрямо 6%), показват резултатите от проведено у нас сравнително проучване, представени на 12-ия национален симпозиум по ендокринология на тема „Лечение на усложненията на захарния диабет“, провел се в Пловдив (1).

От сърдечносъдово заболяване (миокарден инфаркт, стенокардия, ритъмно сърдечно нарушение или инсулт) са страдали 3.5% от участниците в проучването, но в групата над 60-години – близо 14%.

Сред болните със сърдечносъдово заболяване 20% са с установен диабет и 6% с нарушен глюкозен толеранс (предиабет).

Допълнителен анализ на данните е показал, че диабетиците имат два пъти по-често артериална хипертония (близо 80% от тях), по-голяма обиколка на талията и по-чести нарушения на липидните показатели.

Болните с диабет страдат три пъти по-често от сърдечносъдово заболяване в сравнение с недиабетиците, показват също така резултатите.

В България умират повече хора от болести на органите на кръвообръщението в сравнение с усреднените данни за Европейския съюз (685.35 срещу 447.99 на 100 000 население) или това означава по-висок леталитет с 53% (по данни от 2004 г.).

Жените-диабетици боледуват по-често от сърдечносъдови заболявания не само в сравнение с жените без диабет, но също така в сравнение и с мъжете-диабетици. Това означава, че те представляват особено важна група за вторична профилактика с цел да се намали опасността за преждевременна смърт, причинена от подобни заболявания.

Използван източник:

1.Борисова А-M. Ковачева Р., Шинков А. и др. Университетска специализирана болница по ендокринология. МУ – София. Сърдечносъдови заболявания и захарен диабет. Ендокринология 2008, Suppl 1. Резюмета от ХII ти Национален симпозиум по ендокринология „Лечение на усложненията на захарния диабет“

Novo Nordisk