Сдружение „Пламък на надеждата“ в Камено


vd 01/08/2008

Сдружението „Пламък на надеждата“ в Камено е създадено през март 2007 г. като нестопанска организация с идеалната цел да помага на живеещите с диабет хора в града. Избран е управителен съвет, чиито членове работят на доброволни начала (не получават финансово възнаграждение).

От кметството отпуснат 1000 лв. и предоставят база за Клуб на диабетика в сградата на поликлиниката. От средствата са закупени два апарата за измерване на кръвно налягане, един глюкомер, тест-ленти и др.

Основателите на организацията се залавят за работа – първата им задача е да издирят диабетно болните си съграждани.

През 2007 г. са назначени с трудов договор (и продължават да работят) двама социални асистенти, на 8-часов работен ден. На помощ се притичат Радка Жекова и нейният екип от Регионално сдружение „Диабетни грижи“ и Обществен кабинет „Диабетно стъпало“ в Бургас.

Основните дейности на сдружението в Камено са:

– посещения и услуги (измерване на кръвна захар и кръвно налягане) при лежащо болни и трудно подвижни хора с диабет по домовете

– участие в провеждането на информационни дни на теми: „Диабетни грижи“, „Грижи за краката“, „Диабет и хранене“ – за целта са обучени пет диабетика, получили сертификат по проект с Регионалната здравна инспекция в Бургас

– изследвания за диабетна невропатия

–определяне на вибрационен усет с камертон при 23 членове на дружеството (при всичките е установен висок риск за диабетно стъпало!)

–провеждане на тест за намалена потна секреция с пластир Невропад при 28 души

– партньорство с диабетните сдружения от Бургас, Средец и Царево (обмяната на опит води до повишаване на инициативността и конкурентноспособността)

Нова инициатива е обучението на подиатричен екип (грижи за ноктите и кожата на стъпалата).

Работата в екип (ОПЛ, хирург, диабетик, семейство и местна диабетна организация) дава добри резултати – при два случая с диабетно стъпало възпалителният процес е овладян и необходимостта от ампутация е предотвратена. 15 диабетика са насочени за болнично лечение в Айтос по клинична пътека за диабетна полиневропатия. В момента се уточняват възможностите за болнична рехабилитация по клинични пътеки в профилакториума „Минерални бани“ – Ветрен.

През 2007 г. са направени 235 посещения от диабетици, на които са извършени 122 измервания на кръвна захар и 199 измервания на кръвно налягане. Домашните посещения са 21, от които 12 за измерване на кръвна захар и 19 – на кръвно налягане. От началото на 2008 г. до момента посетителите са 557, на които са извършени 251 измервания на кръвна захар и 347 на кръвно налягане. Домашните визити са 182, от които при 15 за кръвна захар и 19 за кръвно налягане.

В сдружението членуват 109 души.

За контакти:

гр. Камено, п.к. 8120

ул. „Г.Димитров“ № 15

Иванка Стойчева Мирянова

тел. 05515/34-97

Novo Nordisk