Протестно писмо на Българска асоциация „Диабет“


vd 01/08/2008

В редакцията на вестник Клуб Д се получи копие от протестното писмо на Българска асоциация „Диабет“ (БАД)*, в което се казва, че хората с диабет, техните семейства и подкрепящите ги ендокринолози протестират срещу влезлите в сила от 16.06.2008 г. допълнителни условия на НЗОК за продължаване на лечението с инсулинови аналози и аналогови инсулинови смеси при пациентите с диабет.

БАД настоява Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) първо да осигури и гарантира на всички диабетноболни в България:

1.Условия за системно обучение – да знаят как да поддържат добър гликемичен контрол и какво могат и какво не трябва да правят, за да се предпазват ефективно от всички усложнения на диабета

2.Достатъчно средства за самоконтрол на диабета, защото „на тъмно“ диабетът не може да се управлява правилно и ефективно, както и гликираният хемоглобин да се понижи до прицелните граници

3.Условия за системно наблюдение, профилактика, своевременно и адекватно лечение на всички диабетни усложнения

БАД подчертава, че всеки стрес, всяко вирусно или друго заболяване, всяка инфекция и медицинска грешка влошават метаболитния контрол и това не зависи от болния.

Много е трудно реално да се преценят причините за влошените стойности на гликирания хемоглобин и доколко пациентите имат вина за това.

Не трябва да забравяме и отговорността на държавата да осигури спокойствие, стабилност…

Не вярваме, че диабетноболните нямат присъщия на всички живи същества инстинкт за самосъхранение и съзнателно се увреждат и самоубиват, каквато теза се опитва да внуши с последните си мерки НЗОК.

*Протестното писмо от 27.06.2008 е адресирано до министъра на здравеопазването д-р Евгений Желев с копие до директора на НЗОК д-р Румяна Тодорова

Novo Nordisk