Кои са критериите за предписване на инсулинови аналози и инсулинови аналогови смеси във Великобритания?01/08/2008
Драги читатели, поради разгорещения спор правилни ли са въведените от нашата Национална здравноосигурителна каса (НЗОК) през февруари критерии и новите допълнения, влезли в сила от юни, за назначаване и продължаване на лечението с инсулинови аналози и аналогови инсулинови смеси при пациенти с диабет, които се нуждаят от заместителна терапия с инсулин, направихме справка как например процедират ендокринолозите във Великобритания. Предлагаме ви в сумиран вид препоръките на Националния институт за здраве и клинични стандарти (NICE www.nice.org.uk). Защо използваме NICE за сравнение? Този институт е независима организация, отговорна за промоцията на добро здраве и профилактика. Клиничните стандарти на NICE се разработват от експерти на Националната здравна система на Великобритания. В създаването и тестването на тези стандарти участват съответните специалисти от конкретната област на медицината, а също и самите пациенти. Великобритания има дългогодишни традиции в медицината и развита национална здравна система. Приемаме, че медицинските специалисти и здравните администратори там не страдат от нашите болести „голяма корупция“ и „малка корупция“. У нас, НЗОК бе обвинена в протестни писма на пациенти с диабет и техните организации в геноцид. Срещу допълнения текст в критериите се обяви против и Българското дружество на ендокринолозите (доводите може да прочетете на стр.7). Ето какво смятат британските диабетни експерти по въпроса. При пациенти с диабет тип 1 (над детско-юношеска възраст): Да се предпочита бързодействащ инсулинов аналог пред човешки бързодействащ инсулин: - когато нощната или късната хипогликемия в периодите между храненията е проблем - за да се избегне нуждата от междинни закуски с цел да се поддържа адекватен гликемичен контрол Да се предпочита дългодействащ инсулинов аналог (като инсулин glargine): - ако нощната хипогликемия е проблем при лечение с човешки NPH инсулин - ако сутрешната хипергликемия, в резултат на приложението на NPH инсулин, води до трудно поддържане на гликемичния контрол през деня - ако се използва бързодействащ инсулинов аналог за контрол на кръвната глюкоза след нахранване При пациенти с късна хипогликемия след нахранване има два избора – или да се консумира допълнителна закуска, или да се премине на бързодействащ инсулинов аналог. Хората с диабет тип 1 трябва да се лекуват с базално-болусна терапия. Двукратни режими (с конвенционални или с аналогови инсулинови смеси) се назначават само при възрастни болни, които предпочитат този начин на лечение; при случаи, имат затруднения да спазват времето за инжектиране обедния инсулин или при болни, които имат умствени затруднения и поради това се нуждаят от помощ при инжектирането на инсулина. Аналоговите инсулинови смеси (при посочените случаи) се предпочитат пред стандартните инсулинови смеси при болни, които са склонни към нощна хипогликемия. При пациенти с диабет тип 2: Начална инсулинова терапия да се започва с човешки NPH инсулин, прилаган еднократно вечер преди лягане за сън или двукратно при нужда. Алтернативно, да се избира дългодействащ инсулинов аналог (като инсулин glargine) при следните случаи: - ако пациентът се нуждае от чужда помощ за инжектиране на инсулина - ако стилът му на живот е значимо засегнат поради повтарящи се симптоматични хипогликемични епизоди - ако в противен случай се налага двукратно дневно приложение на NPH инсулин плюс противодиабетни таблетки Да се преминава на дългодействащ инсулинов аналог, ако лечението с NPH инсулин води до значимо повишаване на нощните хипогликемии. Да се обсъди терапия с двукратно приложение на човешки инсулинови смеси при нива на гликиран А1с над 9%, като в началото може да се опита с еднократно приложение. Да се предпочитат аналогови инсулинови смеси пред човешки инсулинови смеси при следните случаи: - когато се предпочита доставка непосредствено преди хранене - когато проблем е хипогликемията - когато се наблюдават големи колебания на кръвната глюкоза след нахранване Ако пациенти с диабет тип 2 получават терапия със сулфонилурейни препарати и инсулин и правят хипогликемии, трябва да се направи ревизия на лечението със СУП. Според британските експерти по диабет, нивото на А1с не е критерий нито за назначаване, нито за продължаване на лечението с инсулинови аналози или аналогови инсулинови смеси. Д-р Диляна ЯНКОВА