Хранителни навици на българите с повишен риск за диабет тип 2


vd 01/08/2008

Хората с повишен риск за диабет тип 2 се хранят най-обилно на вечеря, показват данните от проведено във Варна проучване, представени на 12-ия национален симпозиум по ендокринология през юни (1).

В групата с най-висок риск за диабет тип 2 е била установена най-ниска консумация на риба (най-много отговорили „не всяка седмица“).

Отново в тази група е имало и най-много неконсумиращи кафе участници.

Проучването е проведено при 432 души, на възраст 25-76 години, които са били анкетирани за начина им хранене и са били разпределени в три рискови групи за появата на диабет тип 2 – нисък и леко повишен, висок и много висок, в зависимост от отговорите им на тест за определяне на риска.

Подобен тест, разработен от Американската диабетна асоциация, може да намерите и попълните в Интернет на адрес: www.diabetes.org/risk-test.jsp

Използван източник:

1.Бояджиева M. Христозов К. Клиника по ендокринология. УМБАЛ „Св. Марина“, Варна Хранителни навици при групи с различен риск за тип 2 захарен диабет. Ендокринология 2008, Suppl 1. Резюмета от ХII ти Национален симпозиум по ендокринология „Лечение на усложненията на захарния диабет“

Novo Nordisk