Ендокринолозите не са съгласни с НЗОК


vd 01/08/2008

Уважаеми читатели,

Критериите за приложение на инсулинови аналози и аналогови инсулинови смеси при пациенти със захарен диабет, въведени от НЗОК от 1 февруари 2008 (www.nhif.bg), публикувахме във вестник Клуб D – бр. 2/май, стр. 7. Този документ бе изработен със съдействието на Българското дружество по ендокринология (БДЕ).

В утвърдения от НЗОК нов документ «Критерии за провеждане на инсулиново лечение при болни със захарен диабет», влязъл в действие от 16 юни 2008, са включени следните допълнения:

Лечението с инсулинови аналози и аналогови инсулинови смеси се продължава, ако е достигнат минимален ефект на понижаване на гликирания хемоглобин с поне 1% през периода на лечение с инсулинов аналог/аналози, считано от 01 февруари 2008 г.

Ако пациентът не отговаря на критериите за провеждане на лечение с инсулинов аналог/аналози, както и до получаване на одобрен от комисията, извършваща експертиза по чл. 78 в ЦУ на НЗОК, протокол – лечението му продължава със съответните най-подходящи човешки инсулини.

НЗОК ще извършва контролни изследвания на сертифицирани лаборатории, изследващи гликиран хемоглобин, като сравнява получените от тях резултати с тези от централната лаборатория, която ги сертифицира.

Възраженията на ръководството на БДЕ* по повод на този вмъкнат пасаж с НbА1с са:

– НbА1с не е задължителен критерий за започване на лечение с инсулинови аналози, поради което не би могъл да се използва за контрол на ефективността от приложението им и за продължаване на лечението с тях

– Снижението на НbА1с с 1% за 6 месеца не отговаря на съвременните международни препоръки за контрол на захарния диабет. В нито едно проучване до сега не е доказано, че снижението на НbА1с с 1% за 6 месеца има благоприятен ефект за пациентите. В проучването АCCORD на Националния институт на здравето на САЩ е установено, че рязкото и бързо снижение на НbА1с увеличава смъртността при диабет с 22%

– Предимствата на инсулиновите аналози не се свеждат само до подобряване на гликемичния контрол, а и до намаляване на хипогликемиите, особено на тежките и нощните, както и до по-благоприятен ефект върху телесното тегло, като за тези предимства не може да се съди по промяната на НbА1с

– В редица случаи за инсулинови аналози са показани пациенти с нисък НbА1с и чести хипогликемии, които в хода на терапията дори ще повишат нивото му за сметка на намаляване на хипогликемиите

– След отнемане на терапията с инсулинови аналози, пациентът ще се върне на конвенционални препарати и за да премине отново на аналог състоянието му трябва да се влоши

– Всяко интеркурентно заболяване може да бъде причина за сериозно влошаване на метаболитния контрол, респективно НbА1с, което дори би изисквало повишение на дозата на аналога, а не неговото спиране

– Преценката за продължаването на лечението с инсулинови аналози трябва да се прави от специалистите-ендокринолози на базата на Методичните указания по захарен диабет (2008 г.), а не да е обект на административни санкции

– Предложената сложна схема за отпускане и отнемане на лечението с инсулинови аналози не е съобразена с предвидените понастоящем от НЗОК брой и обем на прегледи и изследвания на диспансеризирани болни със захарен диабет на инсулиново лечение

Ръководството на БДЕ подчертава, че само вмъкнатият пасаж за продължаване на лечението с инсулинов аналог според нивото на HbA1с е медицински неиздържан и поради това протестира срещу него. „Критериите за инсулиново лечение на болни със захарен диабет“ от 16 юни 2008 в първата си част са същите от 01.02.2008 и поради това БДЕ не ги коментира изобщо.

*Възраженията са изложени в Открито писмо на БДЕ от 10.07. 2008, адресирано до директора на НЗОК д-р Румяна Тодорова (с копие до БТА и всички медии) и подписано от: проф. Анна-Мария Борисова, проф. С. Захариева, проф. М. Протич, доц. Цв. Танкова, доц. В. Христов, доц. М. Петкова, доц. К. Коприварова

Novo Nordisk