Дейности на здравната каса за профилактика и лечение на диабета01/08/2008
За децата до 18-годишна възраст със захарен диабет диспансерното наблюдение се провежда от ендокринолог. Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща 12 прегледа годишно, консултация с тесен специалист (нефролог, офталмолог, невролог и др.) – един път на годината, както и следните изследвания: кръвнозахарен профил (КЗП), гликиран хемоглобин, холестерол, триглицериди, микроалбуминурия – два пъти годишно. На болните със захарен диабет тип 2 НЗОК заплаща три диспансерни прегледа годишно при общопрактикуващ лекар. Задължително един път в годината болният се консултира със специалист ендокринолог, който назначава изследване на урина за микроалбуминурия (с цел ранно откриване на бъбречно увреждане – начална нефропатия). Общопрактикуващият лекар назначава 2 пъти годишно изследване на гликиран хемоглобин или КЗП – 2 до 4 пъти в годината. Ако заболяването протича с усложнение, НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист (невролог, офталмолог, съдов хирург или хирург) – един път на две години. При болните със захарен диабет на инсулиново лечение над 18-годишна възраст диспансерното проследяване се извършва от специалист по ендокринология. НЗОК заплаща на болните с диабет на инсулиново лечение три диспансерни прегледа годишно при ендокринолог, които включват общ клиничен статус с насоченост към сърдечносъдовата и нервната система. Един път годишно задължително се прави ЕКГ, а по проценка на лекаря – при всеки преглед. Два пъти в годината се определя кръвна глюкоза с глюкомер. Изследва се КЗП, гликиран хемоглобин, седимент в урината, креатинин, холестерол. Ако заболяването протича с усложнение, НЗОК заплаща допълнителна консултация със съответния профилен специалист (невролог, офталмолог, нефролог, съдов хирург или хирург) – един път годишно. Политика на НЗОК за превенция на диабет Всяка година общопрактикуващият лекар (ОПЛ) извършва профилактични прегледи на всички здравноосигурени лица от пациентската му листа. В профилактичния преглед на хората над 18-годишна възраст, освен всички предвидени дейности, са включени още: определяне на кръвна глюкоза с глюкомер и изследване на урина с тест-ленти (за протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин и рН). При профилактичните прегледи, които ОПЛ провежда при здравноосигурени, с оглед на профилактиката на социалнозначими и приоритетни за страната заболявания, лекарят формира рискова група „Захарен диабет“ при конкретни категории хора: - с фамилна анамнеза за диабет тип 2 - със затлъстяване - с артериална хипертония - с дислипидемия - с намален глюкозен толеранс Здравноосигурените над 18-годишна възраст, включени в тази рискова група, подлежат на профилактичен преглед един път в годината при специалист по ендокринология и болести на обмяната. Грижи и услуги за пациентите с диабет в извънболничната помощ Всички болни с диагностициран диабет се наблюдават диспансерно от общопрактикуващия лекар или от специалист по ендокринология и болести на обмяната. Общопрактикуващият лекар наблюдава пациенти над 18-годишна възраст със захарен диабет тип 2 на лечение само с перорални противодиабетни лекарствени средства. Специалистът по ендокринология и болести на обмяната осъществява наблюдението: - при лица до 18-годишна възраст с диабет тип 1 и диабет с очни усложнения - при лица над 18-годишна възраст диабет тип 1, диабет тип 2 на лечение само с перорални противодиабетни лекарствени средства и/или диета и диабетна полиневропатия Диспансерното наблюдение от специалист се осъществява чрез еднократно издадено от общопрактикуващия лекар направление към специалист за срока на диспансерното наблюдение. На диспансерно наблюдение подлежат всички видове диабет, включитело и диабетът с усложнения. За болничната помощ, заплащана от НЗОК, ви информирахме по-подробно в миналия ни брой (юни, стр.3). Над 2 млн. българи са преминали задължителен профилактичен преглед през 2007 година. В пациентските листи на лекарите са включени 7.6 млн. души, като 959 хиляди са с прекъснати прави. Това означава, че над 4 млн. не са преминали профилактичен преглед. Данните на касата сочат също, че само 4600 души след профилактичния преглед са посетили и специалист, защото са били включени в рискова група за диабет, рак или друго приоритетно заболяване. Експертите са установили, че 7% от жените, оперирани от рак на шийката на матката или на гърдата, преди това са били на профилактичен преглед, но болестта не е била открита.