За хората, които живеят половин век с диабет тип 1


vd 01/06/2008

Някои диабетици тип 1 са дълголетници, като живеят със заболяването 50 и повече години. Те са защитени от неговите хронични усложнения на бъбреците и на големите съдове.

На какво се дължи тази победа? По инициатива на Британската диабетна асоциация (UK Diabetes) бе проведено проучване на 400 диабетици тип 1, живяли 50 и повече години със заболяването. В Обединеното кралство инсулиновото лечение се въвежда през юли 1923.

Средната възраст на участниците в изследването е 69 години, 54% са мъже. Средната възраст, на която те са заболяли, е 13-14 години.

Резултатите показват, че половин вековните ветерани с диабет тип 1 са с нормално тегло (индекс на телесна маса до 25), имат ниски инсулинови нужди (0.52 единици на килограм тегло), имат висок „добър“ холестерол (HDL-холестерол 1.84 mmol/l), поддържат средно ниво на хемоглобин А1с 7.6% (при недиабетни стойности 3.8-5%), консумират умерено количество алкохол. 29% взимат медикаменти за контрол на кръвното налягане. 35% са с микроалбуминурия (изхвърлят малко белтък в урината), но нямат по-сериозно увреждане на бъбреците.

Хората с дългогодишна продължителност на диабет тип 1 (50 и повече години) са защитени от съдова болест най-вече поради високото си ниво на добър холестерол, предполагат авторите на изследването.

Вероятно някои гени играят ролята на „ангели-пазители“, но дълголетниците имат и здравословен стил на живот – те не преяждат, не препиват, движат се редовно и спят достатъчно.

Novo Nordisk