Условия и ред за извършване на медикодиагностична дейност, заплащана от НЗОК


vd 01/06/2008

Всеки пациент като задължително здравно осигурено лице има право да му бъдат извършени медико-диагностични дейности в обем, договорен между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ, описан подробно в Националния рамков договор.

Пациентът се насочва към лаборатория с „Медицинско направление за медикодиагностична дейност“ (бл. МЗ-НЗОК № 4). Това направление се издава от общопрактикуващ лекар или лекар от специализираната медицинска помощ.

Пациентите имат право на високоспециализирани медикодиагностични дейности, като направление за извършването им издават само специалисти по профил на заболяването (бл. МЗ-НЗОК № 3).

Право на пациента е да получи информация за лаборатории, извършващи високоспециализирани изследвания, от специалиста, издаващ направлението.

Срокът на валидност на направлението за медикодиагностични дейности е 30 календарни дни, в които пациентът трябва да направи изследванията или да се запише в листата на чакащи, там където лабораторията го изисква.

Общопрактикуващите лекари и специалистите от извънболничната медицинска и стоматологична помощ разполагат с определена сума за издаване на направления за медикодиагностични дейности, определена съгласно регулативни стандарти от Районните здравноосигурителни каси, с които са в договорни отношения.

Медикодиагностичната лаборатория осъществява договорената дейност в присъствие на лекар-специалист в рамките на дневния работен график в изпълнение на договора с НЗОК, който не може да бъде по-малък от 4 часа.

Когато на пациента се взема биологичен материал, лабораторията може да определи цена, като сумата се заплаща от лицето. Цената се определя от изпълнителя и не може да бъде по-висока от 2 лв.

Важно за пациентите е да знаят, че определената от лабораторията цена до 2 лева важи за едно посещение, независимо от броя на изследванията.

В лабораториите, които са определили цена за вземане на биологичен материал, пациентът не заплаща потребителска такса.

Списък и цени на медико-диагностичните дейности, заплащани от НЗОК в полза на задължително здравно осигурените лица, може да намерите на уебсайта на Българска асоциация за закрила на пациентите (БАЗП): www.patient.bg/main.php?act=content&act1=right&rec=58

Novo Nordisk