Клинични пътеки за болнично лечение на диабета


vd 01/06/2008

Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща следните пътеки за болнично лечение на диабета и неговите усложнения:

КП № 8 „Диабетна полиневропатия“ – 5 дни/ 303 лв.

КП № 104 „Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години“ – 3 дни/ 441 лв.

КП № 105 „Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години“ – 3 дни/ 441 лв.

КП № 178 „Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции“ – 3 дни/ 561 лв.

За 2007 г. по горепосочените КП са отчетени общо 58 590 случая, като от тях: КП № 8 – 32 936 случая; КП № 104 – 20 472 случая; КП № 105 – 925 случая и КП № 178 – 4257 случая, посочват данните на НЗОК.

Пропуските и куриозите

При 30% от пациентите, хоспитализирани по клинични пътеки за лечение на захарен диабет през 2007 година, има повторно настаняване в болница (дублиране на хоспитализациите) със същата диагноза.

Фактът, че толкова голяма част от диспансеризирани и консултирани от специалист пациенти попадат в болница показва, че диспансерите не си вършат качествено работата или, че болните са недоволни от услугата в първата посетена от тях болница. НЗОК е заплатила обаче и на двете лечебни заведения, коментира д-р Румяна Тодорова, директор на касата (Информационен бюлетин на НЗОК, бр.1-2, 2008 www.nhif.bg).

В повечето случаи лечебните заведения са спазвали стриктно сроковете, посочени в клиничните пътеки като минимален престой дни (за тези дни те получават пари). След това пациентите се изписвали.

Д-р Сашка Рускова, ръководител на дирекция „Контрол в болничната помощ“ в касата разказва пред в. „Дневник“ за куриозен случай при болен, лекуван шест пъти в едно и също лечебно заведение, като всеки път е изписван на петия ден и приеман отново…

През 2007 година с всеки изминал месец болниците са усвоявали все по-високи суми – в края на 2006 година парите са били 47 млн. лв., а в края на миналата година – 83 млн. лв.

1.6 милиона българи са постъпили в болница през 2007, като от тях – 1.3 милиона са лекувани преди това и в извънболничната помощ. Ръстът на хоспитализациите и то с хиляди през 2007 показва, че в стационарните заведения се приемат пациенти, които могат да бъдат лекувани и амбулаторно, смятат от касата. Статистиката не показва успоредно повишаване на заболеваемостта.

Министерство на здравеопазването не може да дофинансира болниците, тъй като това се прави само от здравната каса и затова цените на клиничните пътеки трябва да бъдат увеличени, смята здравният министър д-р Евгений Желев, цитиран от в. „Дневник“.

Цените не са актуализирани от 2005 година, а инфлацията в страната скочи значително. Сегашната ситуация според него води до пилеене на финансов ресурс и ощетяване на болните.

„Реално е стойността на клиничните пътеки да бъде увеличена с 10 процента“, заявява д-р Желев.

Частните болници, според здравния ни министър, повишават конкуренцията в здравеопазването, но трябва да разчитат само на средства от пациентите си, като не е необходимо НЗОК да бъде задължавана да сключва договор за финансиране по клинични пътеки с всяко ново частно здравно заведение.

Novo Nordisk