Инсулиновите помпи – рискови в ръцете на тиинейджъри!01/06/2008

Пет смъртни случаи при тиинейджъри с диабет тип 1 в САЩ, свързани с използването на инсулинови помпи през 2005 година, повдигнаха въпроса за безопасната употреба на тези устройства при подобна възрастова група.

По този повод бе проведено ретроспективно (назад във времето) проучване, обхванало периода 1 януари 1996 – 31 декември 2005, с цел да се оцени степента на риск за свързани с употребата на тези устройства нежелани събития сред юноши и млади хора на възраст от 12 до 21 години.

За този период са регистрирани 1594 тежки хипогликемични или хипергликемични събития в следствие на използването на инсулинова помпа, от които 13 са завършили със смърт (8 при момичета и пет при момчета, на средна възраст 16 години). Два от смъртните случая са били причинени от самоубийство, а 82% от пострадалите са имали нужда от спешно болнично лечение за овладяване на животозастрашаващото нарушение в обмяната.

Приблизително 62% от инцидентите са се дължали на хипергликемия, като 7.4% от тях са възникнали в резултат на инфузиране на ниска доза инсулин поради проблеми с употребата на устройството (изписване на грешни резултати, неправилно използване, проблеми с алармената система, запушване на катетърите, изкривяване на канюлата).

10.5% от тежките хипогликемични инциденти са възникнали в резултат на свръхдозиране, довело до инсулинов шок. Регистрирани са били сходни проблеми с безопасната употреба на инфузионната система за постоянна подкожна доставка на инсулин.

При 6.4% от случаите са били установени свързани с пубертетната възраст фактори, които повишават риска за инциденти – проблеми със спазването на терапията, недостатъчно обучение, непланирани спортни дейности, изпускане или повреда на помпата.

Юношите са специална популация, при които употребата на инсулинови помпи може да бъде свързана с риск, предупреждават авторите на проучването в статия, публикувана през май в списание Pediatrics (2008, 121:е1133-е1138).

Целта на инсулиновата помпа е да осигури по-добър контрол на кръвната глюкоза чрез подаване на постоянно ниско ниво на инсулин за заместване на базалната секреция и инфузиране на допълнителни (програмирани от пациента) болусни дози на инсулин за покриване на нуждите при хранене.

Свръхдозирането може да доведе до хипогликемия и обратно – доставката на по-ниски дози – до хипергликемия и диабетна кетоацидоза.

Инсулиновите помпи са рискови в ръцете на хора с тежки емоционални проблеми (депресия, психична лабилност, наклонност към самонараняване) или при случаи, които са разсеяни (имат намалена способност за концентрация на вниманието) или не могат да се справят със сложността на тези устройства поради други умствени причини (интелектуален дефицит).

Хората с диабет страдат от временни разстройства на паметта, които се дължат на много високи или на много ниски стойности на кръвната глюкоза.

Юношите с диабет се нуждаят от специална защита за безопасна употреба на инсулинова помпа, която трябва да бъде гарантирана в указанията и стандартите за предписване и използване на това устройство.