Затлъстяването при бременност води до закъсняване на раждането и други акушерски усложнения01/05/2008
Високият индекс на телесна маса (BMI) през първия триместър на бременността и прекомерното напълняване през останалия период до термина намаляват шанса за възникването на спонтанна родилна дейност и са причина за усложнения при майката, плода и новороденото, показаха резултатите от проучване, публикувани през май в British Journal of Obstetrics and Gynecology. Все още малко се знае кои са причините за удълженото износване на бременността. Данните при близо 190 000 първескини показват, че 6.8% от ражданията са били след определения термин. Британски изследователи са провели ретроспективно кохорно проучване на връзката между теглото на майката и удължената продължителност на бременността (повече от 42 навършени седмици), както и честотата на родилната слабост. Родилките с висок BMI през първия триместър на бременността, както и прекомерно напълнелите в хода на бременността си, са имали по-рядко спонтанно възникнала родова дейност на термин в сравнение с тези с нормален BMI. При затлъстелите бременни (BMI 30 кг/м2 и нагоре) е бил наблюдаван намален шанс за спонтанно раждане, особено при тези с BMI 35 кг/м2 нагоре. Родилките с висока степен на затлъстяване (35 кг/м2 и повече) са имали четири пъти по-често мъртвородено дете, 5.6 пъти по-често гестационен диабет и 2.4 пъти по-често нужда от родоразрешение с цезарово сечение. „Нашето проучване потвърждава, че прекомерното напълняване при бременност увеличава опасността за сериозни усложнения като гестационен диабет, индуцирана от бременността хипертония, цезарово сечение и мъртъво раждане“, коментират авторите. Жените, които ще стават майки, трябва да бъдат съветвани да спазват здравословен начин на живот, който да включва умерено и балансирано хранене, както и редовна физическа активност. Както недостигът, така и излишъкът на тегло при бременност се отразява еднакво неблагоприятно на плода и новороденото. Не е вярно, че бременната трябва да яде за двама. Това състояние не трябва да се използва като предлог за преяждане. Защо при затлъстелите жени по-често се наблюдава удължено износване на плода и по-рядко възниква спонтанно раждане на термин са факти, който все още нямат научно обяснение, но показват отклонение от нормата. Прекомерното напълняване е болест, а не козметичен дефект. Плодовете на подобни майки растат и се развиват в неблагоприятна вътреутробна среда. Нормалната продължителност на бременността е 266 дни, считани от първия ден на последната менструация (38 седмици). Нормалното тегло на плода при раждане е средно 3-3.5 килограма (кг). Допълнително, матката на термин тежи около 1 кг, плацентата – 1.5 кг и околоплодните води – около 0.5-1 литър. Една бременна жена с нормално тегло трябва да наддава около 10-16 кг. При тегло под нормата – 13-18 кг. Пълните бъдещи майки трябва да качват не повече от 8-12 кг, а много пълните – максимално до 7-8 кг. Индексът на телесна маса (BMI – body mass index) се изчислява, като теглото в килограми се раздели на ръста в метри, повдигнати на квадрат. Например, при тегло 62 кг и ръст 1.65 м, BMI = 62 кг, разделени на 1.65 м х 1.65 м = 23 кг/м2 (нормалните стойности са между 18.5 и 24.9). Стойности под 18.5 са под нормата, 25 и нагоре са над нормата, а 30 и нагоре – показват затлъстяване.