Поддържайте стабилно тегло преди да заченете бебе!


vd 01/05/2008

Жени, които са решили да забременеят, могат да намалят риска си за появата на гестационен диабет (диабет, който възниква по време на бременност), ако преустановят да наддават на тегло преди зачатието, смятат авторите на проучване в Калифорния, САЩ.

Бъдещите майки, които са натрупвали годишно от 2.3 до 10 килограма през предшестващите бременността пет години, имат 2.5 пъти по-голяма вероятност да развият гестационен диабет в сравнение с поддържалите стабилно тегло през същия период от време, показват резултатите от проучването, публикувани през април в списание American Journal of Obstetrics and Gynecology.

Наддаването на 1.1 до 2.2 килограма на година е било свързано с много нисък риск за бъдещ гестационен диабет.

Неконтролираният диабет по време на бременност се съпровожда от висока кръвна глюкоза, която води до усложнения за плода (вродени аномалии на сърцето, бъбреците и мозъка) или до невъзможност за раждане по естествен път (едър плод), което налага цезарово сечение.

Най-често гестационният диабет се изявява през втория или третия триместър на бременността. Той трябва да се контролира и лекува при бременните жени, подобно на всеки друг тип диабет.

Освен спазването на диета и редовно движение, често при жени с гестационен диабет се налага да се включи и лечение с инсулин, за да се постигне добър контрол на кръвната глюкоза (по време на бременност не се прилагат перорални антидиабетни средства, за да не се увреди плодът).

За гестационния диабет е типично, че отзвучава след раждането, но е рисков фактор да развитието на диабет тип 2 по-късно през живота на съответната жена – около 30% от жените с гестационен диабет развиват „класически“ диабет тип 2 през следващите няколко години.

40% от бременните с гестационен диабет и затлъстяване развиват диабет тип 2 в рамките на четири години по-късно.

Около 45 до 60 дни след раждането при случаите с възникнал по време на бременността диабет се провежда контролно изследване на кръвната глюкоза след перорално обремняване с глюкоза. Стойностите трябва да бъдат нормални (в недиабетните граници).

Контролни измервания на кръвната глюкоза при подобни случаи трябва да се провеждат в края на първата година след раждането и след това всяка следваща година.

Жените с анамнеза за гестационен диабет (средно от 2 до 5% от бременните с европеиден произход) трябва да бъдат съветвани да предприемат след раждането промени в стила си на живот с цел да свалят излишните килограми и да поддържат нормално тегло. Тези жени трябва да спазват здравословна диета и да се движат редовно. Това са мерки, които могат да намалят повишения им риск за развитието на диабет тип 2 по-късно през живота.

Проследяване на жени с анамнеза за гестационен диабет за период от 11 години след раждането е показало, че диабет са развили 13.8% (при 88.6% от тези случаи е бил установен диабет тип 2 и при 11.4% – диабет тип 1) в сравнение с 0% от жените с нормална бременност.

Бебетата, родени от майки с гестационен диабет, обикновено са с големи размери – имат макрозомия (тегло при раждане над 4000 или дори над 4500 грама) и са изложени на повишен риск за развитието на затлъстяване, диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания.

Едрите новородени бебета имат повишен риск за метаболитни нарушения по-късно през живота си.

Причина за големите размери (макрозомия, синдром на голямото бебе) е, че подобни плодове са прехранвани по време на вътреутробното си развитие с глюкоза и други хранителни вещества (глицерол и свободни мастни киселини, които се образуват от разграждането на триглицеридите на майката и – подобно на глюкозата – преминават през плацентата).

Големите бебета, освен тегло над 4-4.5 килограма, имат и по-големи размери на тялото, главата и крайниците от нормалните параметри за възрастта.

В проведеното проучване са участвали 251 бременни жени, развили гестационен диабет, и 204 контролни случаи (бременни без това заболяване).

Авторите са сравнили промените в теглото на двете групи през периода преди зачатието – критерии за поддържането на стабилно тегло са били колебания от порядъка на +1 или -1 килограм на година.

Рискови фактори за развитието на гестационен диабет са: възрастта на бременната, броят на предишните раждания, високият индекс на телесна маса (както и етническата принадлежност).

С особено висок риск са жени с анамнеза за гестационен диабет при предишна бременност или със затлъстяване в коремната област, което води до повишена инсулинова резистентност (намалено действие на инсулина). Честотата на гестационния диабет при подобни случаи достига 6-15%.

По време на бременност има повишено производство на хормони от плацентата, които имат за задача да улеснят растежа на плода, но намаляват действието на инсулина в тялото на майката (увеличават инсулиновата резистентност). Поради това, нуждите от инсулин на бременната се повишават.

Ако бета-клетките на нейния панкреас не могат да осигурят допълнително (компенсаторно) производство на инсулин, нивата на кръвната глюкоза се повишават над нормалните стойности – бременната жена развива хипергликемия.

Кръвната глюкоза на майката преминава през плацентата в плода, който започва да складира прекомерното количество под формата на мазнини и да натрупва тегло.

Натрупването на тегло при жените през предшестващите настъпването на бременност пет години повишава риска им за гестационен диабет, е основният извод от това изследване.

При всички бременни, които нямат дигностициран преди това диабет, се препоръчва да се провери кръвната глюкоза след 20-ата гестационна седмица (24-28 гестационна седмица при бременни с нисък риск да развият диабет – това са жени с индекс на телесна маса преди настъпване на бременността под 25 кг/м2, възраст под 35 години и липса на родственици по първа линия с диабет тип 2).

При установяване на стойност над нормалната, трябва да се проведе изследване след изпиване на 75 грама глюкоза – орален глюкозотолерантен тест (ОГТТ, тест за перорално обременяване с глюкоза).

Данните от друго проучване в САЩ показват, че за период от шест години (1999-2005) – 7.5% от бременните жени са развили гестационен диабет и около 300 000 бебета са били родени от майки с това метаболитно нарушение.

През същия период от време честотата на бременните, които са имали изявен диабет още преди зачатието, се е увеличила два пъти.

В САЩ – 2% от бременните са с предхождащ зачатието диабет тип 1 или тип 2. Това показва, че от четири милиона новородени годишно в страната – около 80 000 са плодове на диабетички.

Novo Nordisk