(Не)здравословен компромис01/05/2008
... Днешното лице на здравната система ще си остане такова, ако не се променят начинът, по който се събират и харчат здравните вноски, организацията на болниците и спешната помощ, заплатите на лекарите и отношението към пациентите. Това означава цялостна промяна на модела на здравеопазването. Дори и в най-смелите си проекти обаче правителството досега не успя дори да се доближи до тази идея. Сега има шанс това да се промени - управляващата коалиция като че ли е на път да се споразумее за някаква промяна. Готов е първият проект за смяна на модела на здравното осигуряване, който предвижда наченки на пазар на медицински услуги и конкуренция между частните здравни каси и лекарите. Засега той е одобрен само от две политически сили - НДСВ и ДПС. Компромисът, който двете политически сили са направили, обаче бие на очи. Те принудиха БСП да отстъпи от монополната държавна здравна каса и да се съгласи да прави реформа. Това обаче става с цената на едногодишен преходен период, в който България ще практикува уникален модел на здравно осигуряване и застраховане, в който държавата ще продължи да управлява сектора и да контролира финансирането му. Нещо като нищо на света Досега се обсъждаха варианти за дву- или тристълбов модел на осигуряване, както е в останалите европейски страни. Стратегията на ДПС предвиждаше демонополизация на осигуряването и конкуренция между частни здравни каси. НДСВ предлагаше тристълбов модел - и доброволни дружества за здравни осигуровки или тристълбов модел, както в пенсионната система - солидарен здравен фонд, който покрива основния пакет медицински услуги, и доплащане чрез частни задължителни здравни каси и доброволно осигуряване (застраховане). Под натиска на БСП се стигна до хибриден модел, при който ще бъде допуснато част от вноските да отиват в частни осигурителни дружества, но държавата ще продължи да има пълен контрол върху финансовите потоци. „Решихме, че заплащането на основен пакет от обществен фонд и допълнително от частен имат един сериозен недостатък. Лечебните заведения не се състезават да предложат качествени услуги на обществения фонд от т.нар. основен пакет задължителни медицински услуги, а се създава периферна конкуренция на допълнителните услуги, плащани от частния фонд. Затова се разбрахме да има временен модел, в който здравната каса и частен фонд заедно договарят и контролират услугата и плащат само ако и двете институции са съгласни, че трябва да го направят“, коментира Йордан Цонев, заместник-председател на ДПС и член на работната група за промяна в здравния модел. Според него така започват да се проявяват пазарните отношения - пациентите сами избират здравен фонд, самите фондове се конкурират помежду си и освен това контролират изразходването на средствата. Кой пие и кой плаща Проектът предвижда от 1 юли здравната вноска да бъде увеличена от 6% от заплатата сега на 8 или 9%. Държавата трябва да започне да плаща пълната здравна вноска за групите, които тя осигурява (пенсионери, социално слаби, деца). Общата осигурителна тежест обаче няма да се увеличи, защото ще бъдат намалени други осигуровки. Средствата от увеличението до края на тази година ще се събират по сметката на Гаранционен фонд, който ще заработи в началото на 2009 г. Тогава за пръв път в схемата за задължително здравно осигуряване ще бъдат включени и частните здравни фондове. Оттогава Националната агенция по приходите ще получава здравните вноски и ще ги разпределя с коефициент за изглаждане на риска (по признаци като пол, възраст, заболяване, местоживеене) между Националната здравна каса и частните здравни фондове в съотношение 70:30 или 75:25. Здравната каса и частните фондове заедно ще сключват Национален рамков договор (за цените и вида на медицинските услуги) с изпълнителите на медицинска помощ - лекари и лечебни заведения. Медиците могат да получат заплащане за услугата само ако и НЗОК, и частният здравен фонд одобрят плащането и платят всеки в съотношението, в което получава здравна вноска от осигурения. Ако има разногласия дали трябва да се плати, те могат да бъдат изгладени в арбитражна комисия към здравното министерство. Здравната каса и фондовете няма да контролират качеството на лечението. Това ще прави медицински инспекторат отново към здравното министерство. Гаранционният фонд ще плаща лечението на осигурените при евентуален фалит на частна здравна каса.