Награда за Ново Нордиск


vd 01/05/2008

Новата игла за инсулинова писалка NovoFine Autocover на датската фирма Novo Nordisk бе отличена с награда за най-добра дизайнерска разработка в областта на медицината за 2008 година (Medical Design Excellence Award – MDEА).

Дизайнът на NovoFine Autocover премахва риска за случайни убождания (специално е разработен с тази цел), както и помага на хората с диабет да преодолеят страха при вида на острието на иглата.

Прободните рани с игли и с други остри инструменти са чести при здравните професионалисти и ги излагат на риск за заразяване с вирусите на хепатит В и С, както и с вируса на човешката имунна недостатъчност (HIV).

Около 10% от хората с диабет изпитват страх от вида на острието на иглата, което е причина да избягват инжекциите.

Наградата MDEA се присъжда от 1998 година насам за най-добри дизайнерски разработки в областта на медицинската технологична индустрия, който имат важно практическо приложение. Спонсор на наградата е списанието Medical Device & Diagnostic Industry (MD&DI www.devicelink.com/mddi).

Тази година бяха присъдени 33 награди за медицински устройства и апарати в 10 категории. Информация за всичките отличени може да намерите на адрес: www.devicelink.com/expo/awards/supplier/08.php.

NovoFine Autocover вече дебютира в САЩ, Великобритания, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Франция и Холандия. Тя се използва еднократно, като е предназначена за автоматичните инжектиращи устройства тип „писалка“ (пен) на Novo Nordisk.

Novo Nordisk