Могат ли жените със синдром на поликистозните яйчници да бъдат предпазени от гестационен диабет?01/05/2008

Метформин, прилаган заедно с диета, може да предпазва жени със синдром на поликистозните яйчници (поликистозен овариален синдром – ПКОС) от гестационен диабет (диабет, който се развива по време на бременност), показаха резултатите от клинично проучване, публикувани в списание Fertility and Sterility (2008, 89:625 http://www.fertstert.org).

Изпитването е проведено при 142 жени с установен ПКОС, но без анамнеза за предшестващ бременността диабет. Всички участнички са имали поне по едно родено живо дете преди това, но част от тях са били с анамнеза за гестационен диабет по време на предишна бременност.

Цялата група е спазвала диета с ограничен внос на въглехидрати (44% от общите дневни калории), като при някои от жените е била назначена и терапия с метформин, прилаган преди зачатието и през бременността.

От родилите живо дете жени – 7% са били с гестационен диабет, но при лекуваните с метформин е била установена значимо по-ниска честота на метаболитното нарушение.

Медикаментът е намалил вероятността за появата на гестационен диабет и при жените, които са имали анамнеза за диабет, възникнал по време на предишна бременност.

Авторите на проучването смятат, че метформин може да осигури както първична, така и вторична профилактика на гестационния диабет при жени с ПКОС.

Метформин е перорален медикамент, одобрен за лечение на диабет тип 2 заедно с промяна в стила на живот (здравословен хранителен и редовен двигателен режим).

Лекарството няма разрешение да се използва за лечение на жени със синдром на поликистозните яйчници и/или на гестационен диабет, с изключение на участички в клинични проучвания.

Поликистозният овариален синдром е най-честото ендокринно нарушение при жени в детеродна възраст.

Според последното, единно определение на Европейското дружество по човешка репродукция и ембриология и Американското дружество по репродуктивна медицина, диагнозата ПКОС се поставя при едновременното наличие на два от следните три критерии:

– нередовни менструални цикли или липса на менструация (аменорея) при жени в детеродна възраст

– клинични или биохимични данни за увеличени нива на мъжки хормони (андрогени), които могат да водят до повишено окосмяване (хирзутизъм) на лицето, гръдния кош, крайниците, акне, омазняване и разреждане (опадане) на косата на главата (алопеция)

– установяване на поликистозни оварии при ехография (12 или повече напълнени с течност кисти във всеки от двата яйчника), съдържащи неузрели яйцеклетки с диаметър 9 милиметра, и/или увеличени на размер яйчници

Причината за това често нарушение, което води до стерилитет, е неустановена, но се смята, че има генетична основа (вродено състояние).Засяга 10% от жените в репродуктивна възраст. Обикновено се изявява по време на късния пубертет.

Около 20% от жените имат поликистозни яйчници (оварии) при ехографско изследване, но под половината от тях развиват типичните за ПКОС симптоми – хирзутизъм, акне и нередовна (липсваща) менструация. Намалената плодовитост и „мъжкият тип“ затлъстяване също са чести черти на синдрома.

ПКОС се свързва и с метаболитни нарушения, като повишени нива на инсулин, намалена инсулинова чувствителност, коремно затлъстяване, повишен риск за развитието на диабет тип 2, нарушения в липидния профил (увеличени триглицериди и общ холестерол) – предпоставки за ранно развитие на сърдечносъдови заболявания.

От 10 до 38% от жените с ПКОС имат затлъстяване, което допълнително увеличава опасността им за появата на диабет тип 2 и сърдечносъдово заболяване.

Затлъстяването оказва важни ефекти върху репродуктивната система на пациентките с ПКОС – те развиват по-тежък хирзутизъм, повече менструални нарушения и имат по-високи нива на андрогени. Страдат по-често от стерилитет, който налага лечение, по-трудно забременяват (въпреки лечението) и са по-склонни към спонтанни аборти.

Диабет тип 2 развиват около 4% от хората (при напреднала възраст – до 18%). Около една трета от жените със синдром на поликистозните яйчници имат нарушен глюкозен толеранс и 7.5 до 10% са с диабет тип 2.

Затлъстяването повишава риска за появата на диабет, но нарушения във въглехидратната обмяна се наблюдават и при жени със синдрома, които имат нормално тегло.

Жените с ПКОС:

– развиват нарушения в глюкозната регулация на по-ранна възраст (около 30-40 години) в сравнение с останалото население

– са по-застрашени от появата на диабет по време на бременност (гестационен диабет)

– по-често имат семейна обремененост за диабет тип 2, което потвърждава хипотезата за „общия корен“на двете нарушения

– са по-застрашени от появата на диабет тип 2 при наличието на затлъстяване

– са предразположени към сърдечносъдово заболяване поради по-раното развитие на атеросклероза

Загубата на тегло при затлъстелите жени с ПКОС намалява метаболитните и менструалните нарушения, както и постига известно подобрение на фертилитета (способност за зачеване и износване на плода) и степента на окосмяване.

Подобни пациентки трябва първо да постигнат редукция на наднорменото си тегло, преди да опитват други средства за подобряване на фертилитета.

За повлияване на хирзутизма се прилагат антиандрогени в комбинация с орални контрацептивни средства за предпазване от нежелана бременност (подобни комбинации са Dianette или Diane 35). Антиандрогените имат тератогенно действие върху мъжките плодове. Оралните контрацептивни средства осигуряват контрол на менструалните цикли.

При жените, които желаят да забременеят, се прилагат средства за предизвикване на овулация (медикамент на първи избор е кломифен цитрат). При резистентните на него случаи (около 25%) се използват хормонални инжекции с ниски дози гонадотропин.

Метформин е медикамент, които намалява инсулиновите нива и подобрява чувствителността към действието на инсулина. Той се използва от дълги години за лечение на диабет тип 2 при пациенти с наднормено тегло и затлъстяване.

Данни от по-нови проучвания показаха, че метформин може да подобрява менструалната цикличност и да увеличава честотата на овулациите, както и да понижава нивата на андрогените при жени със синдром на поликистозните яйчници.

Медикаментът е експериментално средство за лечение на ПКОС. Той се изследва в тази област в различни клинични проучвания, като изглежда обещаваща нова терапия при това нарушение.

Гестационният диабет се дефинира като състояние на нарушен въглехидратен толеранс, които се изявява или се установява по време на бременност. Той често е свързан с повишен риск за усложнения по време на раждането (родови травми, хипогликемия на новороденото, цезарово сечение).