Диабетът по време на бременност възпроизвежда диабет при потомството


vd 01/05/2008

Децата, родени от майки с диабет тип 1 или с гестационен диабет (възникнал по време на бременността), имат повишен риск да развият диабет тип 2 по-късно през живота си, показаха резултатите от проучване в Дания, публикувани в списание Diabetes Care.

Авторите са проследили 597 деца, родени през периода 1978-1985 от майки с бременност, която е протекла в диабетни условия.

Участниците са били разделени в четири групи, в зависимост от състоянието на техните майки по време на бременността. В групата с изявен диабет тип 2, нарушен глюкозен толеранс или нарушена глюкоза на гладно (предиабетни състояния) – 21% са били родени от майки с гестационен диабет, 12% – от майки с генетична предиспозиция към диабет, но с нормален глюкозен толеранс, 11% – от майки с диабет тип 1 и само 4% – от майки, които не са имали диабет тип 1 или гестационен диабет.

Тези резултати потвърждават хипотезата, че хипергликемичната вътреутробна среда играе важна роля за развитието на диабет тип 2, смятат авторите.

Те препоръчват потомците на жени с диабет тип 1 или с гестационен диабет да предприемат мерки за промяна в стила си на живот (подходяща диета за поддържане на нормално телесно тегло и редовна физическа активност). Тези две мерки намаляват риска за появата на диабет тип 2.

Поддържането на нормогликемична вътреутробна среда може да намали опасността за развитието на диабет тип 2 при потомците на жени с диабет тип 1 или с гестационен диабет, е вторият важен извод. При тези жени трябва да се постигне добър гликемичен контрол по време на бременността им.

Растежът на бебето в майчината утроба зависи от доставката на хранителни вещества, особено на глюкоза, през плацентата. Този процес определя теглото при раждане.

Както ниското, така и високото тегло за съответната възраст (дребен или едър плод), са свързани с повишен риск за метаболитни отклонения (диабет тип 2 и сърдечносъдови заболявания) по-късно през самостоятелния живот на индивида в допълнение на всяка унаследена от него предиспозиция поради генетични отклонения.

Предположението, че вътреутробната среда определя риска за бъдещи метаболитни заболявания се нарича „хипотеза за гориво-медиирана тератогенеза“.

Потомството, родено в САЩ през 2000 година, за първи път в историята на тази държава вероятно ще има по-кратка очаквана продължителност на живот от тази на своите родители. Причините за това са затлъстяването и по-ранната поява на диабет тип 2, който води до свързани с него хронични съдови усложнения, които съкращават около десет години от живота.

Хората, развили диабет тип 2 в юношеска възраст, страдат от сърдечносъдови заболявания още на 30 години, а не над 60, както е по-типично за техните родители, баби и дядовци…

Съвременните деца, юноши и младежи са жертви на „културата на бързото хранене“, за която е типичен прекомерният внос на калории и мазнини (ХХL по размери хамбургери, чипс, захарни безалкохолни напитки).

Прехранването и заседналният начин на живот водят до развитието на синдром на инсулинова резистентност, наричан още метаболитен синдром или „смъртоносен квартет“ (коремно затлъстяване, повишена кръвна глюкоза, повишени триглицериди и намален добър холестерол, повишено кръвно налягане).

Увеличава се честотата на младите хора с метаболитен синдром, включително и на жените в детеродна възраст.

Бременните жени със затлъстяване и метаболитен синдром раждат по-често едри за възрастта си бебета, които имат вроден повишен риск за метаболитен синдром, който от своя страна води до развитието на атеросклероза и сърдечносъдови заболявания.

Рискове за децата, родени от жени с диабет:

– два пъти по-голяма опасност за вродени малформации (аномалии) в сравнение с потомството на жени без диабет

– два пъти по-висок риск за голямо тегло при раждане (над 4 килограма) и свързани с това травми по време на естествен родов процес

– повишена честота на неонатална хипогликемия (хипогликемия по време на раждане)

– повишена вероятностност да развият диабет, особено ако в семейството има и други членове с това заболяване

Рисковете за децата, родени от жени със затлъстяване:

– повишен риск за развитието на метаболитен синдром

Около 2-3% от децата, родени от майки с диабет тип 1, и 15% от тези, родени от майки с диабет тип 2, развиват същото заболяване.

Много рядко бебето на жена с диабет се ражда със същото заболяване.

Пет пъти по-често диабетичките раждат мъртъв плод или бебетата им имат три пъти по-висока смъртност през първия месец от живота си (3-5% спрямо под 1% от останалите новородени).

Бременността при жените с диабет трябва да бъде планирана.

Това е много важно, за да бъдат взети следните мерки преди зачатието:

– да се постигне много добър контрол на кръвната глюкоза с прицелно ниво под 5.6 mmol/l преди хранене и не повече от 7.8 mmol/l на втория час след нахранване

– да се преустанови тютюнопушенето и да се ограничи консумацията на алкохол

– да се увеличи физическата активност (ходене пеша, колоездене, плуване) и да се спазва здравословна балансирана диета

– да се измерва нивото на гликирания хемоглобин А1с на всеки три месеца

– да се проведе контролно изследване на очите и бъбреците

– да се започне прием на добавки с фолиева киселина в препоръчваната от лекуващия лекар доза; тези добавки трябва да се взимат до края на 12-ата седмица от бременността за намаляване на риска на плода за малформации, особено на нервната система

– да се оптимизира нивото на артериалното кръвно налягане, което трябва да бъде под 130/80 милиметра живачен стълб

– да се направят промени в прилаганото лечение – след потвърждаване на настъпила бременност трябва да се преустанови приемът на антидиабетни таблетки и на други лекарства (АСЕ инхибитори, ангиотензин рецепторни блокери, статини, фибрати), които могат да увредят плода

По време на бременността трябва да се провежда по-чест самоконтрол на кръвната глюкоза (препоръчва се четири пъти дневно).

При ниво на хемоглобин А1с над 7.5% се препоръчва бременната да използва инсулинова помпа за подобряване на гликемичния контрол и избягване на свързания риск за хипогликемични епизоди.

От 0 до 5% от бебетата на диабетичките с добър контрол на кръвната глюкоза по време на бременността развиват вродени аномалии спрямо над 10% от плодовете на диабетичките с лош контрол.

Защо бременността мо­же да доведе до изява или до влошаване на диабета?

Макар че е „физиологично“ за жените състояние, бременността създава среда, която наподобява тази при метаболитния синдром.

Поради това, при жени с предхождащ метаболитен синдром или с някои от неговите компоненти (задължително с коремно затлъстяване – обиколка на талията =/>80 сантимeтра), напредването на бременността може да доведе до изостряне на предществащите метаболитни отклонения като хипергликемия, дислипидемия и артериална хипертония.

Novo Nordisk