Аз ще ставам майка


vd 01/05/2008

Това е заглавието на новоиздадената брошура на Националната здравноосигурителна каса (www.nhif.bg) по програма Майчино здравеопазване.

Жени, при които бременността е свързана с риск за развитието на диабет, са случаите с:

– предишно раждане на едър плод

– предишно мъртво раждане

– семейна обремененост с диабет

– предхождащо нарушение на въглехидратния толеранс

– раждане на дете с аномалии

– наличие на глюкозурия (глюкоза в урината)

– възраст над 25 години

– предишна кръвна глюкоза над 6 ммол/л

– затлъстяване

При бременните, попадащи в тази група, трябва да се проведе консултация със специалист по ендокринология и болести на обмяната.

Възрастта над 35 години увеличава риска за по-тежко протичане на бременността и за вродени заболявания на детето.

Жени с рискова бременност и възраст над 35 години имат право на две допълнителни акушерски ехографии и на серумен скрининг за алфа-фетопротеин и свободен бета ЧХГ (човешки хорион гонадотропин) за оценка на риска за синдром на Даун и аномалии на нервната тръба.

При бременни с фамилна обремененост с диабет, предишно раждане на едър плод или мъртво раждане (обременена акушерска анамнеза) трябва да се проведе орален глюкозотолерантен тест или кръвно-глюкозен профил (измерване на гликиран хемоглобин) и допълнително ехографско изследване.

По време на цялата си бременност, жените с нормално преди зачатието тегло не трябва да наддават повече от 14-15 килограма.

По време на цялата бременност и до 45 дни след раждането майката не заплаща потребителска такса за преглед при общопрактикуващ лекар, лекари-специалисти или зъболекар.

При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или до 42-ия ден след раждането на бебето, тя има право на консултация със съответен лекар-специалист.

Повишената кръвна глюкоза на майката води до усложнения по време на раждане

Бременните жени с нива на кръвна глюкоза над нормалните имат повишен риск за усложнения по време на раждане, показаха резултатите от проучването HAPO (Hyperglycemia and Adverse Pregnancy Outcome), публикувани през май в New England Journal of Medicine.

Изследването е проведено в 15 медицински центрове от девет държави, като е обхванало над 25 000 бременни без анамнеза за предшестващ диабет.

Жените с повишени нива на кръвна глюкоза на гладно и на втория час след обременяване със 75 грама глюкоза през устатата (орален глюкозотолерантен тест, проведен между 24 и 32 седмици) са родили пет пъти по-често бебета с тегло над нормалното – 20% спрямо 5% от останалите участнички.

В кръвта на пъпната връв при случаите с хипергликемия са били измерени и повишени нива на С-пептид – белег за хиперинсулинемия на новороденото.

В групата с „лек гестационен диабет“, който обикновено не е лекуван в клиничната практика, е имало по-голяма нужда от родоразрешение с цезарово сечение.

Бременните с повишена кръвна глюкоза са развили по-често и прееклампсия (предизвикана от бременността хипертония и протеинурия с или без патологични отоци), довела по преждевременно раждане.

Novo Nordisk