Сбогом, инхалаторни инсулини!


vd 01/03/2008

Американската фармацевтична фирма Eli Lilly се е отказала от по-нататъшно разработване на системата за инхалаторна доставка на инсулина AIR, обяви през март нейният партньор в този проект – компания Alkerens. Системата за вдишване на инсулина AIR се намира в последна фаза III на клинични проучвания, но едва ли Alkerens ще намери друг финансов инвеститор.

Първата фирма, която напълно изостави инхалаторния инсулин през октомври миналата година, бе Pfizer (виж Клуб Д, брой 5, ноември 2007, стр.4). Системата Exubera (на снимката) бе одобрена през 2006 година в САЩ и ЕС за приложение при хора с диабет над 18 години, които се нуждаят от инсулиново лечение.

Пфайзер заяви, че преустановява продажбите на инхалаторния инсулин поради финансови причини, като връща пълните права за него на своя партньор в тази област – фирма Nektar.

Exubera не успя да грабне сърцата на лекарите и пациентите с диабет, въпреки надеждите за голям успех. Здравноосигурителните каси останаха безучастни.

Опитът за налагане на този продукт на пазара е струвало около $2.8 милиарда, а връщането на толкова много пари е „кауза пердута” при настоящата пасивност на всички участници, които трябва да осигурят плащането на сметката.

През януари световният лидер в производството на инсулини – датската фирма Novo Nordisk също се изтегли от разработване на системата AERx в партньорство с фирма Aradigm. Причина затова е, че инхалаторният инсулин не предлага някакви особени предимства пред препаратите за подкожна доставка.

Приложението на инхалаторен инсулин е невъзможно при активни пушачи (повишена опасност от хипогликемия), при случаи с бронхиална астма или с хронична обструктивна белодробна болест. Хората, които използват такъв инсулин трябва да провеждат тестове за изследване на дихателнта функция преди започване на терапията и през първата година след това.

Много от лекарите избягват Exubera поради опасения за неблагоприятно влияние върху белите дробове и влошаване на дихателните показатели. Други – поради страх, че профилът му на действие е по-малко предвидим в сравнение с инжекционните препарати, което може да доведе до непредвидими действия.

Инхалаторният инсулин е възможна алтернатива на бързодействащите инсулини/инсулинови аналози, инжектирани преди хранене. Началото на неговото действие е близко до това на бързодействащите инсулинови аналози, а продължителността на действие – до конвенционалните бързодействащи инсулини.

Exubera и подобните на него продукти не могат да заменят нуждата от базален инсулин, който трябва да бъде прилаган по традиционния инжекционен начин. Инхалаторният инсулин има и по-висока цена, поради което здравноосигурителните каси отказват да го реимбурсират.

Eli Lilly бе последната от трите големи фармацевтични компании, които спряха този проект.

Novo Nordisk