Работна група за борба с диабета към Европейския парламент


vd 01/03/2008

Създадена през месец ноември 2002 година от членове на Европейския парламент по инициатива на д-р Джон Боуис от Великобритания, работната група за борба със захарния диабет цели увеличаване на информираността и осъзнаване на тежките последици от това заболяване и да убеди Европейския парламент, Европейската Комисия и Съвета на Европа за необходимостта от създаване и прилагане на национални програми и стратегии за захарния диабет във всички страни членки на Европейския съюз.

На 19 април 2006 г. в Брюксел с абсолютно мнозинство (415 подписа) Европейският парламент прие писмена Декларация за захарния диабет, която насърчава всички страни членки да създадат национални планове за диабета и призовава Европейската Комисия и Съвета на Европа да изготвят Стратегия за диабета на Европейския съюз за превенция, ранна диагностика и контрол.

Novo Nordisk