Повече млади хора с диабет приемани в болница


vd 01/03/2008

През последното десетилетие чувствително се е увеличил броят на младите хора с диабет, приети в американски болници, показаха резултатите от проучване, публикувано в списание Diabetes Care.

За периода 1993-2004 регистрираното увеличение на приемане в болница на деца и младежи с диабет (на възраст от 1 месец до 29-годишни) е 38%! Най-голям ръст на хоспитализациите е наблюдаван във възрастовата група 20-29 години, като по-често на болнично лечение са настанявани момичета отколкото момчета.

Основна причина за явлението е умишленото намаляване на инсулиновите дози от девойките и младите жени с цел да отслабнат на тегло (диабулимия), което води до повишена честота на диабетните кетоацидози и ускорено развитие на хроничните усложнения.

Адаптираните за инфлацията цифри за разходите за лечение на диабета в САЩ показват увеличение от 130% (от $1.05 милиард 1993 до $2.42 милиарда през 2004).

Novo Nordisk