Последните технологични постижения…


vd 01/03/2008

Драги читатели, информираме ви накратко за няколко нови и интересни идеи за улесняване на всекидневния контрол на кръвната глюкоза.

Eocene System – „настъпване на нова ера”

Eocene Virtual Tracker изпраща данни за стойностите на кръвната глюкоза, измерени с глюкомер до сървър, който от своя страна ги препраща на лекуващите лекари, на доставчиците на тест-ленти и до членовете на семейството на болния.

Ако стойностите на кръвната глюкоза са прекалено високи или прекалено ниски, или честотата на самоконтрола е намалена, то членовете на семейството или лекарите получават информация за това и могат да проверят причините за намаленото внимание към диабета.

Името Eocene (еоцен) е синоним на първия етап от терциера на неозойската ера – „ерата на новия живот” като символ на еволюционния скок в технологичните възможности за контрол на кръвната глюкоза.

Системата предупреждава и доставчиците на тест-ленти, когато запасите на пациента се изчерпват. Производител е американската фирма Infopia www.infopiausa.com

За допълнителна информация:

www.diabeteshealth.com/read/2007/08/14/5381.html

Type 2 Flash-Carbs магнити – какво има в нашия хладилник?

Фирма HealthSimple предлага лесен начин за обучение на хората с диабет и членовете на техните семейства за въглехидратното съдържание на различните храни.

Методът представлява комплект от 50 Type 2 Flash-Carbs Magnets (набор от 50 цветни магнити за хладилник).

Всеки магнит е със снимка на различна храна (например риба, хотдог, ориз, грах…) и може да прилепва върху вратата на хладилника. Под снимката има информация колко хлебни единици (1 ХЕ = 12-15 грама въхлехидрати) се съдържат в една нормална на размер порция от тази храна.

Методът представлява забавен и лесен начин за проверка на въглехидратното съдържание на различните продукти и правилно планиране на храненето. Той може да се използва както от възрастни хора, така и от деца.

Цената на комплекта в САЩ е $20. За допълнителна информация: www.type2tools.com и www.type2tools.com/shop/pdf/HW.FCMag.INST.pdf

Guardian REAL-Time CGM – „ангел хранител”

Guardian REAL-Time continuous glucose monitoring (CGM) на фирма Medtronic – система за постоянно следене на нивото на глюкозата в реално време – може да се използва от пациенти с диабет на възраст 18 години и повече в САЩ. Тя е одобрена от Американската агенция за храните и лекарствените средства.

Guardian REAL-Time CGM провежда до 288 измервания на ден.

Системата може също така да предупреждава при прекомерни колебания на кръвната глюкоза – името й Guardian има няколко значения – „пазител”, „опекун”, „ангел хранител”…

Нейното използване води до намаляване на продължителността на хипогликемичните епизоди наполовина.

Guardian REAL-Time CGM информира и за тенденциите в нивата на кръвната глюкоза през следващите 6, 12 и 24 часа. За допълнителна информация: www.minimed.com/products/guardian

Други подобни системи за постоянно следене на нивото на глюкозата в реално време са: CGMS iPro Recorder, също на фирма Medtronic (одобрена през януари в САЩ www.medtronicdiabetes.com) и FreeStyle Navigator на фирма Abbott (одобрена в Европа през 2007 и през март 2008 в САЩ www.abbottdiabetescare.com и www.continuousmonitor.com).

Novo Nordisk