Пациентите – в комисията по прозрачност на МС


vd 01/03/2008

Председателят на Асоциацията на пациентите с онкологични заболявания Евгения Адърска ще представлява пациентските организации в Комисията по прозрачност към Министерския съвет. Тя е избрана от ръководствата на 24 асоциации и сдружения, които защитават правата на болните.

Комисията по прозрачност разглежда жалбите на фармацевтичните компании, които не са доволни от решенията на другите две комисии – по цените на лекарствата и по позитивния списък.

Надявам се новата комисия да създаде възможност на гражданския сектор да контролира процесите, за които винаги има притеснения, че се вършат на тъмно, коментира Адърска. Години наред тя се бори с проблемите със снабдяването с лекарства на онкоболните.

В комисията по прозрачност представителят на пациентите е равнопоставен с тези на съсловните организации на лекарите, зъболекарите и фармацевтите. Предстои останалите три гилдии да посочат своите хора за комисията, след което съставът трябва да бъде одобрен от Министерския съвет. Очаква се контролният орган да започне работа през април.

Столът за пациентските организации в общото събрание на Националната здравноосигурителна каса обаче засега остава празен.

Novo Nordisk