Парламентарен консенсус за борба със социално значими заболявания


vd 01/03/2008

Членове на групата „Парламентарен консенсус за борба със социално значими заболявания“ в Народното събрание са Антония Първанова, Атанас Щерев, Борислав Великов, Ваньо Шарков, Ваню Хърков, Васил Паница, Евгения Живкова, Ива Станкова, Иван Колчаков, Лъчезар Иванов, Маргарита Кънева, Мирослав Мурджов, Руденко Йорданов, Снежана Гроздилова, Тодор Кумчев, Хасан Адемов.

Novo Nordisk