Някои сладки хора са опасни шофьори!


vd 01/03/2008

Хора с диабет, които не са в състояние да усетят когато нивото на кръвната им глюкоза е много ниско (хипогликемия), са опасни, ако управляват автомобил в такива моменти, показаха резултатите от американско проучване.

Изследвани са били 65 души с диабет тип 1 и тип 2, като близо половината от тях са заявили, че не усещат предупредителните симптоми за хипогликемия, но въпреки това нямат проблеми да карат при много ниски нива на кръвната глюкоза, тъй като като са много опитни шофьори.

Доброто самочувствие не трябва да води до безотговорно поведение зад волана! Хипогликемията забавя реакциите, скоростта на преценка на ситуацията и възможността на човек да мисли бързо и рационално. Много ниската стойност може да доведе до нарушено съзнание и загуба на контрол върху автомобила.

Някои хора с диабет са с намалено или загубено усещане за сигналните симптоми на хипогликемия (сърцебиене, изпотяване, тремор и зрителни смущения), които настъпват поради повишаване на хормоните на стреса като адреналин.

При подобни случаи направо настъпват симптоми от страна на нервната система – разсеяност, раздразнителност, нарушено внимание, неадекватни или забавени реакции, загуба на съзнание.

Намаленият усет за улавяне на алармиращите симптоми на хипогликемия се дължи отчасти на привикването на организма към ниски нива на кръвната глюкоза (при хората на интензифицирано инсулиново лечение, които поддържат близки до нормалните стойности) и отчасти – на автономна диабетна невропатия или на намалена секреция на глюкагон от панкреаса (последното нарушение е типично за диабет тип 1).

Препоръката на учените е за обучение на всички хора с диабет за разпознаване на ранните симптоми на хипогликемия, а при случаите с намален усет за нейното улавяне и история за тежки хипогликемични епизоди – поддържане на малко по-високи нива на кръвната глюкоза. Като тежка хипогликемия се дефинира епизод на ниска кръвна глюкоза, който изисква чужда намеса за овладяването му.

При всички случаи, хората на инсулиново лечение трябва да проверят кръвната си глюкоза, ако шофират по-дълго време или ако имат подозрения, че стойността е ниска.

Novo Nordisk