Кърмените деца заболяват по-рядко от диабет тип 2


vd 01/03/2008

Хората, които са кърмени, развиват по-рядко диабет тип 2 в младежка възраст, показаха резултатите от проучване в САЩ, публикувани през март в списание Diabetes Care.

Драматичното увеличаване на затлъстяването и диабет тип 2 сред юношите са причина за усиленото търсене на ефективни начини за профилактика на двете състояния чрез ранна промяна в стила на живот.

В проучването са участвали 80 млади хора, заболели от диабет тип 2 на възраст до 21 години. За сравнение е била използвана група от 167 здрави техни връстници.

Изследователите са установили, че по-малък процент от младежите с диабет тип 2 са били хранени по естествен път в кърмаческия период в сравнение с групата на здравите техни връстници – от афро-американците 20% спрямо съответно 27%, от латинусите – 50 спрямо 84%, от участниците с европеиден произход – 39 спрямо съответно 78%.

По-нататъшен анализ е свързал кърменето със защитен ефект срещу ранното развитие на нарушението в обмяната главно поради намалената честота на затлъстяване в детско-юношеска възраст.

Novo Nordisk