Инсулиновите помпи подобряват качеството на живота при диабет тип 1


vd 01/03/2008

Постоянната подкожна инфузия на инсулин (доставка с инсулинова помпа) подобрява качеството на живота при хората с диабет тип 1, показаха резултатите от проучване, проведено при пациенти на възраст от 19 до 39 години.

Наред с това, лечението с този метод е било свързано и с подобряване на гликемичния контрол (понижаване на средното ниво на хемоглобин А1с от 9.5% на 7.4%).

Постоянната подкожна инфузия на инсулин е тип базално-болусна терапия, която има за цел да наподоби нормалния модел на секреция на антидиабетен хормон, но без за целта да са необходими многократни всекидневни инжекции.

Използването на инсулинова помпа се свързва с намалена честота на тежки хипогликемии, особено през нощта, както и с по-голяма гъвкавост на хранителния режим.

Novo Nordisk