Дихателен тест за диабет


vd 01/03/2008

Деца с диабет издишват повишени нива на метил нитрати, когато кръвната им глюкоза е висока (хипергликемия), показаха резултатите от проучване, публикувани в американското списание Proceedings of the National Academy of Sciences.

Според изследователите, това дава възможност за създаването на лесен (неинвазивен) и ефективен тест за наблюдение и контрол на диабета, както и за диагностициране на хипергликемията преди да се достигне до диабетна кетоацидоза (ацетонов дъх).

Използвайки метод за химически анализ, създаден за измерване на замърсяването на околната среда, учени от университе на Калифорния са открили, че малчуганите с диабет тип 1 (най-често срещания при децата) издишват много по-големи количества метил нитрати (до 10 пъти повече), когато нивото на кръвната им глюкоза се повиши значително – установена е била силна положителна зависимост.

Учените предупреждават, че са необходими още много и големи проучвания, както и сериозна развойна дейност преди газовият анализ да може да се използва за рутинно диагностициране на хипергликемията.

Novo Nordisk