Диабетът в Европа – Апокалипсис сега…


vd 01/03/2008

Със средна честота на разпространение в Европа от 7.5% и предвиждано ниво от 16% до 2025 година, както и с до 50% недиагностицирани случаи на диабет, кризата днес е реалност, подчертава евродепутатът Филиз Хюсменова. Въпреки това, едва 11 от 25 държави членки на Европейския съюз имат национална рамка или план за действие и дори те страдат от сериозни различия.

Прилагането на политики за справяне с епидемията на диабета има определна цена, но бездействието също има своята (и тя е по-висока). Лечението на пациенти с диабет и с усложнения е минимум два пъти по-скъпо от лечението на случаите с контролиран диабет, подчерта в изказването си на кръглата маса Хюсменова.

За допълнителна информация:

1.Diabetes: EU Policy Recommendations www.fend.org/news_assets/diabetes_eu_policypaper.pdf

2. www.idf.org/webdata/docs/Report%20EUDWG%20Nov04.pdf

3. http://ec.europa.eu/health/ph_information/dissemination/diseases/diabet7.pdf

Novo Nordisk