Защо рисковите за сърцето фактори са с лош контрол при пациентите с диабет тип 2?


vd 01/12/2007

Изменяеми рискови фактори като тютюнопушене, липидни показатели, кръвно налягане и кръвна глюкоза се контролират лошо при хората с диабет тип 2 в първичната здравна мрежа, показват резултатите от проучването STARNet в САЩ.

В това изследване са участвали 20 практики на общопрактикуващи лекари (ОПЛ), като от всяка практика са били подбрани по около 30 пациенти с диабет тип 2, които са имали висок 10-годишен риск за сърдечносъдово заболяване (над 16%).

Посочените четири рискови фактори определят една трета от абсолютния риск за исхемична болест на сърцето.

Пациентите с лош метаболитен контрол са били на по-млада възраст, по-често жени или от етническите малцинства, с ниско ниво на образование и с малки доходи.

Те са имали по-увредено общо здравно състояние и по-висок индекс на телесна маса (показател за наднормено тегло).

Освен че са били по-често активни пушачи, хората с лош контрол на диабета са водели заседнал начин на живот и са проявявали по-малко доверие към лекуващите ги ОПЛ.

Цената на медицинските услуги е била посочена от тази група като главна бариера за подобряване на здравното състояние, но не и тютюнопушенето или останалите вредни навици.

Само 15% от ОПЛ постигат контрол на посочения квартет от рискови фактори. Клинични, социалноикономически, психосоциални и поведенчески фактори са причина за лошите резултати при хората с диабет тип 2, смятат вторите.