Цените на генеричните лекарства01/12/2007

Българските производители на лекарства не са съгласни с идеята на здравното министерство да обвърже цените на оригиналните продукти с тези на генеричните.

Тя е записана в проектонаредбата, която определя правилата за включване на медикаментите в позитивния лекарствен списък.

Предвижда се в позитивния лекарствен списък цените на генеричните препарати да бъдат с 50% по-ниски от тези на оригиналните. В този списък влизат лекарствата, които се плащат с публични средства – от здравната каса, министерството и болниците.

Такова нещо съществува в някои европейски страни, като Франция например, но тази практика се осъжда от Европейската комисия, каза изпълнителният директор на Сдружението на фармацевтичните производители Росен Казаков. В последния доклад на ЕК е записано, че трябва да се обърне много сериозно внимание на опасната практика на обвързване на цените, защото това нарушава правилата на свободна конкуренция, подчерта Казаков. По думите му по този начин се създава реална опасност да бъдат изтласкани от пазара генеричните производители в случай на недобросъвестно поведение от страна на иновативната индустрия.

“При кандидатстване за позитивния списък се определя цена на оригинален продукт. Ако на пазара вече има генерични медикаменти, при обвързване на цените, те трябва да се включат с 50% по-ниска цена. Това означава, че при т.нар. стратегия на “враждебно ценообразуване”, дадени лекарства целенасочено могат да бъдат притиснати надолу до такава степен, че производителите да бъдат принудени да ги продават под себестойността”, поясни Казаков.

От организацията на българските производители на медикаменти не са съгласни и с предоставяната от наредбата възможност националните консултанти и научните медицински дружества да изключват лекарства от позитивния списък. Това би създало предпоставки за нелоялна конкуренция чрез лобиране, смятат производителите.

Това е вторият проект за наредба на Министерството на здравеопазването, който се атакува от фармацевтичния бранш. Преди това те се обявиха срещу намерението на ведомството да ореже надценките на лекарствата, които могат да си начисляват търговците.

* * *

Готови са 27 поднормативни документа към новия закон за лекарствата, но не всички са публикувани в Държавен вестник, съобщи директорът на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) д-р Емил Христов. По думите му не всички участници на пазара са заинтересувани наредбите да станат факт.

До този момент в ИАЛ няма нито едно заявление за паралелен внос на лекарства. Такъв внос обикновено се осъществява от съседни страни, когато в тях цените са по-ниски. В момента лекарствата в Гърция и Румъния са по-евтини от тези в българия заради ДДС у нас.

Novo Nordisk